Fractie

Metropoolregio

Ter voorbereiding op het congres Metropoolregio van 27 maart 2013 is een grote groep raads- en collegeleden van de Metropoolregio (Stadsregio Rotterdam en het gewest Haaglanden) in het gemeentehuis van Lansingerland bijeen geweest om te […]

Fractie

Metropoolregio

Het werd donderdagavond over de vorming van de toekomstige Metropoolvorming weer een onnodig lange discussie tijdens de commissie Algemeen Bestuur, waarbij het steeds weer opvalt dat de fracties, die zich tijdens de vele voorbereidende bijeenkomsten […]

Fractie

Metropoolregio

Leefbaar 3B raadsleden Kees Heugens en Cheryta Buijs bezochten samen met CDA collega Jan van Arem een bijeenkomst voor raadsleden over de vorming van de Metropoolregio, een initiatief van de burgemeesters van den Haag en […]

Fractie

Besluit Metropoolregio uitgesteld

Op voorstel van burgemeester Van Vliet is de bespreking van de Metropoolregio in de commissie Algemeen Bestuur opgeschort. De reden is dat het afschaffen van de Wgr+ wet- en regelgeving naar alle waarschijnlijkheid door de […]

Fractie

Metropoolregio

De fractie van Leefbaar 3B heeft grote zorgen bij de totstandkoming van de samenvoeging van de Stadsregio Rotterdam en de Gewest Haaglanden tot de Metropoolregio op 1 januari 2013. Het lijkt er op dat alles […]

Fractie

Vorming Metropoolregio

Op korte termijn is er sprake van een samenvoeging van de beide Stadsregio’s Den Haag en Rotterdam tot de zogenaamde Metropoolregio, die 24 gemeenten zal gaan omvatten. Met erkenning van de voordelen die dit kan […]