Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat er komen

De fractie van Leefbaar 3B heeft ingestemd met de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Metropoolregio is het samengaan van de Stadsregio Rotterdam en het Gewest Haaglanden. De Metropoolregio wordt gevormd door 24 gemeenten. Lansingerland is een van de deelnemende gemeenten. Lansingerland is nu deelnemer in de Stadsregio Rotterdam en is dat al vele jaren. Ook de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk waren voor 2007 al lid van de Stadsregio Rotterdam. In de nieuw te vormen Metropoolregio wonen zo’n 2,2 miljoen inwoners.

De vorm waarin de nieuwe Metropoolregio wordt gegoten is een sterke verbetering ten opzichte van de start van de ontwikkelingen van deze nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De dominantie van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag was veel te groot, gelukkig is later gebleken dat zij hun hand daarin hebben overspeeld. Nu ligt er een compacte regeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met als belangrijke pijlers Verkeer&Vervoer en Economie. En wat Leefbaar 3B betreft zou regionaal Groen als klein pijlertje er ook wel bij kunnen.

Voor al het andere gemeentegrensoverschrijdend beleid kunnen wisselende samenwerkingsverbanden aangegaan worden tussen één of meer gemeenten. Die samenwerking vinden wij heel belangrijk en dat besef komt steeds meer op de voorgrond te staan. Het streven van minister Plastrek naar uitsluitend gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is ons inziens geen begaanbare weg en zal ook niet leiden tot meer efficiency binnen de verschillende gemeentes. Samenwerking, dat is de formule.

Het voorstel is om vanuit het Algemeen Bestuur (AB) van de Metropoolregio drie Dagelijks Bestuur (DB) leden aan te wijzen, waarvan er twee altijd de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag zijn. Wij vinden dat er vanuit de 24 deelnemende gemeenten breed draagvlak moet zijn voor het DB, daarbij past een DB van vijf leden beter dan een DB van drie, waarvan er dan maar één gekozen kan worden door de gemeentelijke vertegenwoordigers in het AB.

Ook continuïteit van het DB wordt aanzienlijk beter vorm gegeven door vijf DB-leden, aangezien de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag in de praktijk niet altijd voorrang zullen kunnen geven aan hun aanwezigheid in het DB.

Leefbaar 3B en het CDA hebben in de gemeenteraad een amendement ingediend om het DB op vijf vast te stellen in plaats van drie. Het amendement is met de kleinst mogelijke meerderheid van 15 tegen 14 aangenomen. Het is nu afwachten of een meerderheid van de 24 Metropoolgemeenten ook zullen instemmen met vijf in plaats van drie DB-leden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*