Bomen Zuidersingel voorlopig niet terug

Een lommerrijke laan is verworden tot een kale weg. Zo begon Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk zijn spreekbeurt in de raadscommissie Ruimte. De herinrichting van de Zuidersingel ten westen van de N471 is nu afgerond, maar niet zoals met de bewoners in 2019 en 2020 is afgesproken.

Onze gemeente houdt zich niet aan de eigen regelgeving betreffende de in de kapvergunning opgenomen verplichting tot herplanten van zo’n 50 bomen. Dat is kwalijk.

In 2019 is het in de voorbereiding van de reconstructie van de Zuidersingel fout gegaan. In overleg met de bewoners zijn de bomen gekapt, maar nieuwe zouden worden terug geplant en dat staat ook in de kapvergunning. Maar in de ontwerpfase heeft de ingehuurde projectleider forse steken heeft laten vallen. Hij heeft verzuimd om met de eigenaren van de ondergrondse kabels en leidingen (Stedin, Dunea, KPN en Ziggo) te overleggen over de herplantplicht van de bomen. Dat is wat de wethouder aan de raad heeft meegedeeld.

De situatie is nu zo dat er in de berm geen bomen geplant kunnen worden omdat kabels en leidingen dat verhinderen. Het verleggen van de kabels en leidingen gaat zeker zo’n € 2 miljoen kosten. Nu moet afgewogen worden of aan de ene kant een uitgave van € 2 miljoen maatschappelijk verantwoord is en aan de andere kant voldoende groen in de straat.

Er is twijfel over de hoogte van de € 2 miljoen en of er toch mogelijkheden zijn om op een of andere manier toch bomen te kunnen planten.

De raadscommissie Ruimte gaat in september samen met het college een bijeenkomst organiseren met deskundigen, die veel van bomen weten en met deskundigen betreffende kabels en leidingen in straten waar ook bomen groeien. De bewoners zullen ook uitgenodigd worden.

Het moet dan ook duidelijk worden wat de kosten zijn van het verleggen van de kabels en leidingen. De raad wil in ieder geval inzicht hebben wat wel en wat niet mogelijk is aan de Zuidersingel en wat de kosten zijn.

Het streven van Leefbaar 3B is dat de Zuidersingel ten westen van de N471 weer de uitstraling krijgt die de woonstraat in 2019 had.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*