Enorme financiële uitdaging richting 2026 moet niet ten koste gaan van onze inwoners

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2025 trad Terry Duivesteijn voor het eerst als woordvoerder op. Duivesteijn opende als volgt: “ik wil mijn fractie en onze fractievoorzitter Don van Doorn bedanken dat ik het woord mag voeren voor de Kaderbrief 2025. Dat is voor mij een enorme eer. Maar, een andere woordvoerder betekent niet een andere inhoud. Voor Leefbaar 3B blijven onze inwoners, het verenigingsleven en ondernemers van Lansingerland blijven namelijk gewoon op 1 staan. En de ondergrens is voor ons altijd schoon, heel en veilig”.

Inwoners uit onze dorpen willen maar één ding: fijn en veilig wonen. Een gemeente waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Waar ze op zichzelf kunnen wonen als ze ouder worden. Waar ze kunnen blijven sporten bij de vereniging waar ze hun hele leven al zitten. Zij willen een gemeente waar ze later in een seniorenwoning kunnen gaan wonen, vlakbij goede voorzieningen, zoals een bakker en een huisarts die je bij je voornaam kennen. Maar ook betrouwbare maatschappelijke voorzieningen zoals een Beltax die je kunt vertrouwen en die dus op tijd komt.

Dat is het Lansingerland dat we moeten behouden en beschermen.

Dat is ook waarom het “dorps karakter” voor Leefbaar 3B zo belangrijk is en waarom wij onze inwoners, verenigingen en ondernemers weer op 1 moeten zetten. Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs zijn namelijk groot geworden door die kleinschaligheid en door die sociale structuren en dat is dan ook het fundament waar Lansingerland op gebouwd is.

En nu hangt er een hele donkere wolk boven Lansingerland: een groot financieel tekort van 12 miljoen euro. We moeten dus nú nadenken over grote ombuigingen, voordat we 12 miljoen euro moeten weghakken uit dat fundament.

Gaan we dan het zwembad sluiten? De bibliotheken en het aanstaande cultuurhuis? Gaan we concessies doen op veiligheid? Zodat we geen drugslab meer oprollen? Blijven we toekijken hoe elke e-bike gestolen wordt uit onbewaakte fietsenstallingen? Of gaan we onze inwoners opzadelen met een verhoging van de OZB? Diverse andere fracties, zoals de ChristenUnie en GroenLinks gaven aan dat zij gerust de OZB willen verhogen. Om het gat van 12 miljoen te dichten zou een gemiddeld huishouden een aangepaste OZB-aanslag krijgen van niet €325,- maar €731 gemiddeld! Dat is voor Leefbaar 3B onacceptabel!

Wat gaan we doen om Lansingerland tegen dat doemscenario te beschermen?
Naast 4 manieren (Rijk moet betalen, samenwerken met GR’en, incidenteel kosten dekken en inkomsten genereren) om bezuinigingen te voorkomen, introduceerde Duivesteijn de prioriteitenpiramide van Leefbaar 3B:

We moeten moeilijke keuzes maken. Wat Leefbaar 3B betreft, willen we over elke bezuiniging nadenken, maar wel in de juiste volgorde. Daarom hebben we een prioriteitenpiramide gemaakt. Zodat het voor iedereen helder is hoe wij vinden hoe we de problematiek waar het Rijk ons mee opzadelt, moeten oplossen. Voor ons is de piramide een model met meerdere verdiepingen waarin we onderaan beginnen met mogelijke bezuinigen. We gaan pas een verdieping hoger, als de vorige verdieping maximaal is benut.

 1. Onderste en grootste laag: Autonome ontwikkelingen
  Dan hebben we het over indexeringen, inflaties, stelposten. We willen niet ‘safe’, maar ‘scherp’.
  Hoe is het mogelijk dat we 6,8% indexering geven aan verbonden partijen, 7,2% op buitenruimte en voor onze eigen maatschappelijke organisaties dan slechts 5% hanteren? En voor de CAO 2025 eerst 5,3% aanhouden, om vervolgens binnen enkele maanden alweer bij te stellen naar 4%? Dit moet richting 2026 echt anders! Anders blijven we bezuinigen, terwijl dit helemaal niet nodig was.
 2. Schrap beleid dat niet tot doelstellingen leidt.
  Beleid moet er zijn voor onze inwoners. Schrap daarom ook in beleid dat niet gericht is op onze eigen inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers.
 3. Breng grote maatregelen in beeld op het sociaal domein
  De kosten voor de jeugdzorg zijn onhoudbaar. In vergelijkbare gemeenten lukt het namelijk wel om in lijn met uitkering uit het gemeentefonds de jeugdzorg aan te bieden. Wij betalen ruim 100 euro per inwoner meer dan uit het gemeentefonds beschikbaar is gesteld en dat is het effect van gestapelde beleidskeuzes. We hebben het netto over een stijging van 4,2 miljoen volgend jaar (lokaal en GRJR). We willen daarom maatregelen uitgewerkt zien om in lijn met de vergoeding van het gemeentefonds te komen. Deze maatregelen moeten we nú in beeld brengen, want ze volgend jaar last minute uitwerken is veel te laat.
 4. Ruimte, milieu en infra
  Ondergrens = schoon, heel en veilig

En pas als we al het mogelijke uit deze eerste 4 schijven hebben gehaald, willen we nadenken over:

 1. Onze ondernemers
  OZB niet-woningen, leges, winkelcentra, Horti Science
 2. Maatschappelijk middenveld
  Verenigingen, maatschappelijke organisaties en scholen
 3. Onze inwoners
  Als allerlaatste willen we pas nadenken over intensiveringen, OZB, parkeerbelastingen, veiligheid. Wat ons betreft komen we nooit bij de schijf uit.

We moeten weer grip krijgen op onhoudbare uitgaven.
We moeten onze eigen inwoners, verenigingen en ondernemers weer op 1 zetten.
We moeten er alles aan doen om het dorps karakter te behouden en Lansingerland te beschermen.
We moeten niet langer die onzekere en donkere wolk boven ons hoofd laten hangen.
We moeten weer baas in eigen gemeente te worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*