1. Betaalbare en bereikbare woningen
  Leefbaar 3B vindt dat onze inwoners, ook onze jongeren, voorrang moeten
  krijgen bij het huren van een sociale of middensegment huurwoning.
 2. Investeren in Veiligheid
  Leefbaar 3B wil meer preventie en handhaving op straat. Huftergedrag,
  vuildump, overlast en criminaliteit aanpakken met meer (wijk) Boa’s en politie op
  straat. Oog voor voorlichting en preventieve activiteiten om acute
  veiligheidsproblemen aan te pakken. Cameratoezicht is noodzakelijk.
 3. Dorps karakter – Schoon, Heel en Veilig
  Leefbaar 3B gaat voor een dorps karakter in de huidige kernen Bleiswijk,
  Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Veel grondgebonden woningen en de
  wijk is groen, schoon, heel en veilig.
 4. Lage lokale lasten
  Leefbaar 3B wil geen verhoging van de OZB. De rioolheffing en de kosten van
  het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en de rioolheffing zo laag
  mogelijk.
 5. De mening van de inwoner doet er toe
  Een leefbare gemeente luistert naar de inwoners. Voor Leefbaar 3B staat
  burgerparticipatie (en referendum) centraal: inwoners denken en doen mee.
 6. Dienstverlening = Maatwerk
  De ambtenaren, het college van B&W en de gemeenteraad zijn er voor de
  inwoner. De vraag aan onze inwoner moet altijd zijn: “Kan ik iets voor u doen?”
 7. Gratis parkeren en voldoende parkeerplaatsen
  Geen betaald parkeren in Lansingerland. Inwoners moeten hun auto vlak bij hun
  woning kunnen parkeren.
 8. Gratis OV voor AOW
  Leefbaar 3B wil dat AOW-ers met een laag inkomen gratis met de RET kunnen
  reizen.
 9. Dorpen verbinden met OV
  Leefbaar 3B vindt dat busverbindingen binnen en tussen de dorpen onderling
  noodzakelijk zijn.
 10. Slim verduurzamen: niet zomaar van het gas af!
  Van gas afsluiten zonder haalbaar en betaalbaar alternatief is voor Leefbaar 3B
  onbespreekbaar. Alle stappen zetten om de energietransitie op gang te krijgen.
  Echter voor windturbines is geen plaats in Lansingerland.
 11. Jeugd en Jongeren
  Leefbaar 3B wil voor onze jeugd meer uitgaans-, ontplooiings- en recreatie
  mogelijkheden in Lansingerland.
 12. Senioren
  Leefbaar 3B wil een goede leef- en woonomgeving voor senioren. Zo lang
  mogelijk waardig zelfstandig thuis blijven wonen.

Volledig verkiezingsprogramma (PDF)