Fractie

Kadernota – Voorbereiding gemeentebegroting 2018 gestart

Als Leefbaar 3B nu naar het financiële stand van het gewas kijkt, is er sprake van tevredenheid, ofschoon de schuldenlast lager had mogen zijn.
Bij aanvang van de behandeling van de laatste kadernota voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stond woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer stil bij de uitgangspunten van financieel beleid. […]