Kadernota 2018

Op 14 juni is met de bespreking in de commissies van de kadernota 2018 de eerste stap gezet naar de begroting voor het volgend jaar. De discussie over de kadernota is daarom het uitgelezen moment voor de raadsfracties om hun beleidswensen op tafel te leggen. Leefbaar 3B heeft zes beleidsterreinen in het bijzonder aandacht gegeven.

  1. Er is landelijk een tekort aan betaalbare huurwoningen. Ook in Lansingerland hebben we met lange wachttijden te maken. Wij vinden dat het contingent sociale huurwoningen vergroot moet worden. Bij sommige fracties is helaas enige koudwatervrees te bespeuren vanwege de kosten. Weliswaar is er een eenmalige investering voor sociale huurwoningen nodig. Maar het grondgebruik is efficiënter wat dus tot hogere inkomsten uit het gemeentefonds leidt voor de van het inwonertal afhankelijke uitkeringen en ook de OZB-opbrengsten per oppervlakte-eenheid zullen waarschijnlijk groter zijn. En deze inkomsten komen jaarlijks terug. lees meer
  2. De tevredenheid over de dienstverlening is tamelijk hoog, maar er moet scherp gestuurd blijven worden en de hulpmiddelen en infrastructuur moeten up-to-date blijven.
  3. De energietransitie moet energiek, maar wel met verstand aangepakt worden. Aansluiten bij de “Warmterotonde” en “Van Gas Los” achten wij geboden.
  4. Leefbaar 3B staat positief tegenover de cultuurnota. We willen een beleidsombuiging naar het stimuleren en faciliteren van nieuwe maatschappelijke initiatieven en al bestaande organisaties. In het recente verleden is het naar onze mening niet goed gegaan. De plannen met het maatschappelijk vastgoed waren op financiële overwegingen ingezet. Leefbaar 3B heeft zich daar meteen al tegen verzet. Door een gefragmenteerde aanpak zijn sommige partijen goed geholpen, maar zijn andere de dupe geworden. Wij denken daarbij aan de gevolgen van de ontwikkelingen rond de Smitshoek in Bergschenhoek en de Snip annex ‘t Web in Bleiswijk. Wat ingezet is als een bezuiniging zou aan het eind wel eens meer kosten met zich mee kunnen brengen en naast tevreden inwoners ook veroorzaken dat bepaalde groepen benadeeld zijn.
  5. Schoon, heel en veilig is voor ons een belangrijk beleidsterrein omdat het inwoners direct raakt. We zijn positief over de kostenreductie op de afvalverwerking. Hierdoor en door een verlaging van de OZB zullen de lasten voor huishoudens lager worden.

Verder denken we dat de veiligheid kan worden vergroot door aan te sluiten bij het zogenaamde Veiligheidshuis, waarvan er een in Rotterdam is. Dit nieuwe fenomeen beoogt een gestructureerde aanpak die is gericht op het tegengaan van overlast en criminaliteit.

6 Op de bijdrage van het rijk aan het Sociaal Domein houdt de gemen te Lansingerland in 2017 naar het lijkt voor het derde opeenvolgende jaar een substantieel bedrag over. Wij pleiten ervoor dat er initiatieven worden ontplooid om het surplus aan de doelgroep ten goede te laten komen.

Tenslotte: het gaat met de grondverkopen voor woningbouw duidelijk beter, maar Leefbaar 3B vindt dat er meer resultaat nodig is in Bleizo en Prisma.

3 Comments

  1. Ik zou het om iedere misvatting uit de weg te ruimen op prijs stellen als reacties voortaan enkel worden opgenomen met ook vermelding van de achternaam.
    Kees Heugens

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*