Voorjaarsnota 2017

Het was op woensdag 14 juni dat de raadscommissies gezamenlijk vergaderden over de voorjaarsnota en de kadernota. De voorjaarsnota is vooral een update van de begroting, waarbij ook plannen die sinds de vaststelling van de begroting 2017 zijn gevormd en die niet kunnen wachten tot 2018 in de lopende begroting verwerkt worden. Sommige kosten zijn lager uitgevallen of er worden lagere kosten verwacht. Alle plussen en minnen bij elkaar leiden tot de verwachting dat de gemeentelijke exploitatie ruim negen ton gunstiger uit zal vallen dan begroot.

Een van de posten waar nieuwe plannen voor zijn is onderwijs. We zijn positief over de onderwijsvisie, maar niet alle nieuwe uitgaven hebben onze instemming. Een voorstel is om structureel een subsidie voor innovatie aan de scholen toe te kennen. Naar onze mening hoort permanente innovatie tot de reguliere taak van de scholen waarvoor ze ook geld krijgen. De kans is dus groot dat het extra geld feitelijk ergens voor andere onnodige doelen besteed wordt. Bovendien maakt Lansingerland al veel meer kosten voor onderwijs dan vergelijkbare gemeenten. Wij maken daarom bezwaar tegen deze uitgave. lees meer

Het beleidsveld Ruimtelijke Ordening laat enkele meevallers zien die een plus van bijna 2,5 ton opleveren. Ook de uitkering uit het gemeentefonds valt mee wat een voordeel van bijna zeven ton oplevert.

Tot slot heeft het college een kredietaanvraag gedaan om 660 zonnepanelen op enkele gemeentelijke gebouwen bij te plaatsen. De verwachting is dat de investering terugverdiend zal worden door besparing op de energiekosten.

Er is al met al  reden voor optimisme over de gewone exploitatie. Wel hebben wij nog enige zorg over de omvang van de schuld. Als alle grond van de gemeente binnen enkele jaren verkocht zou worden voor de nu geschatte waarde, dan is de resterende schuld nog wel hoog, maar houdbaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*