Fractie

Voorjaarsnota 2017

De voorjaarsnota is vooral een update van de begroting, waarbij ook plannen die sinds de vaststelling van de begroting 2017 zijn gevormd en die niet kunnen wachten tot 2018 in de lopende begroting verwerkt worden. […]