Veiligheid in het Recreatieschap

Op 15 juni jl. vond de raadsvergadering plaats over de verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn alle partijen waarin de gemeente Lansingerland een belang heeft. Eén van deze partijen is het recreatieschap Rottemeren. Een gebied dat bij veel inwoners bekend staat als een fantastisch gebied om te fietsen, te wandelen, hard te lopen, te varen en op andere wijze te recreëren . Echter, er zijn al langere tijd gevaarlijke situaties op de fiets- en wandelpaden ter plekke.

Die gevaarlijke situaties zijn ontstaan door het samengaan van onder andere hard-rijdende wielrenners, scooters, e-bike fietsers, kinderwagens, wandelaars en wel of niet aangelijnde honden.
Leefbaar 3B heeft hierover, bij monde van Georgine Zwinkels, al eerder vragen gesteld in de gemeenteraad. De wethouder heeft toen toegezegd dat hij zou bekijken of hier wat aan te doen valt.

Leefbaar 3B vindt dat te lang duren en heeft daarom tijdens de laatste raadsvergadering een amendement (*) ingediend om hier meer druk achter te zetten. Hiermee vragen we nogmaals expliciet om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn om de veiligheid op de fietspaden snel te verbeteren en om niet te wachten met het nemen van maatregelen. Dit voorstel is door een grote meerderheid in de raad aangenomen en we verheugen ons op de reactie van het college!

Wij wensen iedereen heel veel- veilig – plezier in ons mooie recreatieschap!

(*) Een amendement is een voorstel tot wijziging in een officieel document. In dit geval een voorstel tot wijziging van het voorliggende raadsbesluit.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*