Raad vraagt nieuwe afweging bomenkap Recreatiegebied Rottemeren

De gemeenteraad van Lansingerland heeft unaniem besloten het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren in overweging te nemen het beleid ten aanzien van het Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte aan te houden.

De gemeenteraad dringt er, gezien de onrust die is ontstaan in de Lansingerlandse samenleving, bij het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren op aan, de aanvang van het kappen in het Recreatieschap, gepland in augustus 2019, uit te stellen tot dat een schouw aan de Merenweg en schouwen op andere plekken in het Recreatieschap zijn gedaan en beoordeeld. Als uit de schouwen een advies komt om het “Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte” in het Recreatieschap Rottemeren op een andere wijze te doen, vraagt de gemeenteraad het bestuur van het Recreatieschap het overnemen van dit advies in overweging te nemen. Dat betekent dan dat bomen veel selectiever gekapt worden en niet rigoureus een heel bosperceel geruimd wordt. lees meer

Aanleiding voor het amendement dat geschreven is door Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) en ingediend door Marko Ruijtenberg (GroenLinks) was de rondgang van 31 mei in het Recreatieschap Rottemeren voor gemeenteraadsleden van Lansingerland. De uitnodiging voor de rondgang kwam van Tineke van der Knaap van de actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland. Bij de rondgang waren zo’n tien inwoners van de actiegroep aanwezig, Frans van der Meer (Staatsbosbeheer), Huib Sneep (professioneel boomdeskundige), Rien van der Vorm (Natuur- en Vogelwacht Rotta), Hans Sanders (voorzitter Rotta) en twaalf raadsleden.

De raadsleden stelden vast dat de twee professionals, de heren Van der Meer en Sneep, verschillend denken over de wijze en omvang van de aanpak van het “Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte” in het Recreatieschap Rottemeren.

In de raad van 23 mei 2019 was er geen meerderheid voor een motie van GroenLinks om veel terughoudender te zijn ten aanzien de bomenkap. Ook stemde Leefbaar 3B tegen. Voor Leefbaar 3B was er toen geen reden om te twijfelen aan de adviezen van Staatsbosbeheer. Ook vond de meerderheid van de raad dat eerst de rondgang van 31 mei moest worden afgewacht alvorens een actie van de raad in te zetten.

Na de rondgang op 31 mei in het Recreatieschap is de fractie van Leefbaar 3B inhoudelijk gaan twijfelen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Leefbaar 3B een amendement is gaan schrijven. Een aantal fracties heeft ook in de dagen voor de raadsvergadering van 13 juni 2019 inhoudelijk wijzigingen voor de tekst aangeleverd.

Voor de hand lag dat Leefbaar 3B, als schrijver, het amendement bomenkap zou indienen. Leefbaar 3B voelde zich in de dagen voor de raadsvergadering niet zo gemakkelijk met het feit dat zij het amendement zouden gaan indienen, terwijl het oorspronkelijke initiatief bij Marko Ruijtenberg van GroenLinks ligt. Hij heeft met de niet aangenomen motie in de raad van 23 mei toen het initiatief genomen. Vandaar dat Leefbaar 3B aan Marko Ruijtenberg heeft gevraagd het amendement in te dienen.

Het is nu afwachten wat de schouwen oplevert en wat het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap gaat doen met het advies van de gemeenteraad. Wordt het beleid “Planmatig Beheer Bos en Aanpak Essentaksterfte” in het Recreatieschap Rottemeren op een andere wijze gedaan, ja of nee. De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 8 juli 2019, aanvang 15:30 uur. De vergadering is openbaar en de locatie wordt nog bekend gemaakt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*