Fractie

Beeldvormende infoavond vliegveld

Verkenner Joost Schrijnen en de directeur vliegveld Rotterdam The Hague Airport Ron Louwerse hebben in de raadszaal naar aanleiding van het Advies Draagvlak Luchthavenbesluit veel vragen beantwoord van raadsleden van Lansingerland en bewoners van Lansingerland […]

Fractie

Levendige dorpscentra

Tijdens de raadscommissievergadering Algemeen Bestuur is op verzoek van de fractie van WIJ een bespreking gevoerd over de vitaliteit in de dorpscentra van Bergschenhoek en Bleiswijk. Zij hadden daarbij twee concrete vragen aan alle fracties. […]

Fractie

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

“Minder regeldruk en meer service.” Een stukje letterlijke test uit het raadsvoorstel, dat Leefbaar 3B uit het hart is gegrepen. Dat is wat we willen. Dat willen we allemaal. Terugdringen administratieve lasten, vergroten vrijheid inwoners/ondernemers, […]

Fractie

Onderwijsvisie Lansingerland

Zo’n twee jaar geleden heeft de raad per amendement aan het college gevraagd om een visie te formuleren op de rol van de gemeente bij het onderwijs in Lansingerland. Uitgangspunt was de wettelijke huisvestings-taak van […]

Fractie

Leefbaar 3B doet mee aan NL Doet

NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Leefbaar 3B vindt aandacht voor het betrekken van actieve inwoners bij de samenleving van groot belang. Vandaar dat Leefbaar 3B ook dit jaar weer van de partij […]