Beeldvormende infoavond vliegveld

Verkenner Joost Schrijnen en de directeur vliegveld Rotterdam The Hague Airport Ron Louwerse hebben in de raadszaal naar aanleiding van het Advies Draagvlak Luchthavenbesluit veel vragen beantwoord van raadsleden van Lansingerland en bewoners van Lansingerland en Rotterdam Schiebroek/Hillegersberg. De link naar het advies van Joost Schrijnen is:

Advies over draagvlak Luchthavenbesluit

Schrijnen heeft in zijn advies aangegeven dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van de geluidsruimte van het vliegveld. Wel gaf hij aan dat als de politie- en de traumahelikopter naar het havengebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg worden verplaats er ongeveer 25% geluidsruimte vrijkomt voor commerciële vluchten. Dat komt overeen met 4 à 5000 commerciële lijnvluchten. De ook aanwezige bewonersvertegenwoordiger Thea van de Coevering, de BTV (Bewoners tegen vliegtuigoverlast) en de Milieufederatie Zuid-Holland hebben vraagtekens gezet bij de 4 à 5000 extra lijnvluchten. Zij berekenen dat het om 6 à 7000 vliegbewegingen gaat. Dat wordt nog even uitzoeken wat juist is. lees meer

De echte uitbreiding van vluchten in Nederland zit de komende jaren op de vliegvelden Schiphol, Lelystad en Eindhoven. Rotterdam blijft een regionaal vliegveld met ook een zakelijk karakter gaf Schrijnen aan.

Bijzonder is dat Ron Louwerse, de directeur van het vliegveld, in de raadszaal van Lansingerland heeft aangegeven dat het vliegveld in november twee dagen dicht is vanwege renovatie van de baan en het platform. In die twee dagen wordt een nulmeting betreffende fijnstof gedaan, die later kan worden meegenomen in de milieueffectrapportage.

Opmerkelijk is wel dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich in het geheel niet bezig houdt met Rotterdam The Hague Airport. Leefbaar 3B woordvoeder Jan Pieter Blonk heeft in het najaar nog een poging gedaan het vliegveld op de agenda van de Adviescommissie Vervoer te krijgen, maar dat is niet gelukt, omdat de bestuurscommissies aangaven dat het vliegveld niet de bevoegdheid is van de MRDH. De MRDH gaat daarmee wel voorbij aan economische en mobiliteitsaspecten van het vliegveld. Kortom, de MRDH staat wat het vliegveld betreft buitenspel.

Op 4 april 2017 geeft de raadscommissie Ruimte, dus ook de fractie van Leefbaar 3B, de bevindingen en eventuele aandachtspunten over het advies van de verkenner aan wethouder Fortuyn mee voor de vergadering van de BRR (Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport). In de BRR zitten de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en de wethouders verkeer van Lansingerland, Rotterdam en Schiedam. De BRR zal een concept regionaal standpunt formuleren en dat standpunt zal in de raad van juni worden besproken. Uiteindelijk wordt het regionaal standpunt naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gestuurd die uiteindelijk de beslissing neemt over het Luchtvaartbesluit Rotterdam The Hague Airport.

In de raadscommissievergadering van dinsdag 4 april zal Leefbaar 3B haar standpunt betreffende het advies van de heer Joost Schrijnen over het bestuurlijk draagvlak luchtvaartbesluit Rotterdam The Hague Airport bekend maken.

2 Comments

  1. Zoals gebruikelijk zullen voornamelijk tegenstanders van RTHA deelgenomen hebben aan het onderzoek van verkenner Joost Schrijnen, en aanwezig zijn geweest bij de informatieavond over de luchthaven. Voorstanders, en dat zijn er héél véél, van de uitbreiding van de luchthaven hebben geen enkele behoefte om te luisteren naar de vermolmde verhalen van beroepsklagers, en discussies aan te gaan met milieuactivisten (die hebben maar één waarheid, dat is de door henzelf benoemde waarheid). Voorstanders hebben daar geen tijd voor. Die zijn namelijk aan het werk. Of rusten er, na gedane arbeid, van uit. Apropos, ik woon praktisch in het verlengde van de start- en landingsbaan van de luchthaven. En heb totaal geen overlast van de steeds stiller wordende vliegmachines. Net zo min als tientallen andere buurtbewoners. Eén bewoner is het niet met me eens, en daar heb ik begrip voor. Die houdt zich zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat schuil achter zijn geraniums. En heeft blijkbaar niets anders om zich aan te ergeren. Nogmaals: Van mij mag RTHA het aantal vluchten naar andere Europese bestemmingen op niet al te lange termijn verdubbelen. Hoe eerder en meer hoe beter!

  2. Er zijn ook voor dit dossier voor- en tegenstanders en dat noemt men in een democratie een gegeven. Linda neemt aan dat voornamelijk tegenstanders op de avond van 23 maart aanwezig zijn geweest. Ik proef hieruit dat Linda zelf niet aanwezig is geweest, dan had zij kunnen vernemen dat allen in de zaal te horen kregen dat het vliegveld niet is uit te gummen. De tegenstanders weten dit al vanaf de aanleg hiervan en zien graag dat er naar hen wordt geluisterd, ja Linda luisteren en argumenten aandragen waarover gediscussieerd gaat worden en niet wegblijven en ver van de zijlijn staan te roeptoeteren. Lees het juiste verhaal in het kort in de krant Hart van Holland 28 maart en mag hopen dat bij u in de buurt er veel geraniums gekweekt gaan worden. Nu maar afwachten dat elk vliegtuig zijn hoogte blijft houden, anders zie ik u toch nog verhuizen. Zelf zie en hoor ik graag zo weinig mogelijk charter-vliegtuigen en gelukkig is er een Brexit geweest en dat zal veel minder zakenvluchten geven.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*