Eerst onderzoek alvorens traumahelikopter verdwijnt van vliegveld

De raad van Lansingerland gaat instemmen met het advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De wethouders verkeer van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de gedeputeerde luchtvaart van de provincie Zuid-Holland adviseren de staatssecretaris de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet verder uit te breiden en de effecten van het uitplaatsen van de traumahelikopter eerst te goed onderzoeken. In het advies van de bestuurders van de drie gemeenten en de provincie wordt ook voorgesteld het aantal nachtvluchten te maximeren op 650 en extra handhavingspunten betreffende geluid toe te voegen.

Het advies om de geluidsruimte niet uit te breiden komt overeen met wat in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat: “Leefbaar 3B verzet zicht tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport.” lees meer

De verkenner Joost Schrijnen heeft in zijn advies begin dit jaar ook aangegeven dat de geluidsruimte niet moet worden vergroot. Hij adviseerde wel de traumahelikopters uit te plaatsen, zodat de vrijkomende geluidsruimte kan worden ingenomen door de commerciële luchtvaart naar ergens in het havengebied. Dat zal bijna zeker zeer nadelig zijn voor de inwoners aan de twee koppen van de baan, te weten in Lansingerland (Bergschenhoek wordt het meest gehinderd), Schiebroek, Hillegersberg, Overschie en Schiedam. Die woongebieden zullen dan veel meer vliegtuigen over hun woningen heen krijgen. Je kunt je de vraag stellen, misschien is het verstandiger om de trauma- en politiehelikopter niet uit te plaatsen. Dat dit tegen het zere been van het vliegveld is, is wel duidelijk na de snoeiharde, dreigende, inspraak van de heer Van der Klei, die in de gemeenteraadscommissie in Lansingerland aangaf dan de traumahelikopter de toegang tot het vliegveld zal verbieden.

Het BRR advies kort samengevat

In de periode tot eventuele uitplaatsing van de heli’s:

 • Verandert er niets. De heli’s zijn er nog en de huidige totaal vergunde geluidsruimte blijft hetzelfde;
 • De staatssecretaris wordt geadviseerd aan de baankoppen extra handhavingspunten op te nemen;
 • ’s Nacht maximaal tussen de 600 en 650 commerciële vluchten. Het waren er in 2016 totaal 634;
 • De afgelegde vliegpaden moeten waarheidsgetrouw gemodelleerd worden;

Voordat verdere besluitvorming plaats vindt, wil de BRR eerst goed inzicht hebben in de haalbaarheid, de geluidshinder, de luchtkwaliteit (ook bij Schiphol wordt zo’n onderzoek gedaan), het fijnstof en de gezondheidseffecten van een dergelijke verplaatsing van de helikopterhaven, voor zowel de huidige als de toekomstige locatie.

Vliegpaden

In het advies van de BRR wordt expliciet aandacht gegeven aan de vliegpaden. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft aangegeven dat er een sterke indruk bestaat dat veel vliegtuigen zich niet houden aan de, in de luchtruimte rond het vliegveld afgesproken, vliegpaden. Een bewoner in Bergschenhoek heeft de afgelopen 12 maanden alles bijgehouden over de vliegpaden. Hij heeft een grote hoeveelheid data en hij is bereid zijn kennis over de vliegpaden te presenteren aan de wethouder en de leden van de gemeenteraadscommissie Ruimte. De leden van de raadscommissie gaven aan deze presentatie graag te willen bijwonen. Wethouder Simon Fortuyn heeft gezegd dit een goed idee te vinden. De griffie en de wethouder zullen op korte termijn een avond plannen.

Vliegveld blijft

Het vliegveld heeft bestaansrecht en dat blijft zo. Op dit moment wordt door inwoners en bedrijven van Lansingerland gebruik gemaakt van Rotterdam The Hague Airport. Dat verandert niet, alleen uitbreiding van geluidsruimte, daar is geen maatschappelijk draagvlak voor, dat is door het uitgebreide en intensieve onderzoek van de verkenner duidelijk geworden.

Wat betekent het uitplaatsen van de traumahelikopter

Als de vluchten van de traumahelikopter (25% van alle geluidsruimte) verdwijnen van Rotterdam The Hague Airport, dan kunnen er zo’n 5000 commerciële vluchten per jaar bijkomen. Dat betekent in de piekuren van 8 naar 10 vluchten/uur en over de hele dag (16 uur) van gemiddeld 3,7 naar 5,1 vluchten/uur.

 

7 Comments

 1. Het is volstrekt onnodig om de traumaheli uit te plaatsen. De traumavluchten horen alleen niet in de geluidszonering van het vliegveld. Het maatschappelijk belang van de traumaheli is duidelijk, maar om de luchthaven te “straffen” voor het faciliteren van deze vluchten gaat te ver. Niet de traumaheli uitplaatsen, maar deze dus wel uit de geluidszone halen.

  Ik ben van mening dat Leefbaar 3B, net als de verkenner, de oren te veel laat hangen naar een klagende minderheid. De zwijgende meerderheid wordt niet opgezocht. Wees je ervan bewust dat de geluidsproductie op het vliegveld de laatste 15 jaar enorm gedaald is.

  In het artikel wordt verder gesproken over zogenaamde vliegpaden die ergens afgesproken zouden zijn (waar staat dat?). Er wordt gesuggereerd dat hier te pas en te onpas van zou worden afgeweken. Op RTHA werken professionals die dag in dag uit bezig zijn met de in de eerste plaats veilige afhandeling van vliegverkeer. En verder hebben deze professionals oog voor de omgeving en houden zij zich bij de afhandeling van het vliegverkeer aan de wet. Er wordt niet van de standaard routes afgeweken wanneer dit niet nodig is.

  Ik ontvang graag een uitnodiging wanneer de genoemde bezorgde bewoner zijn presentatie komt geven. Wellicht kan ik dan het een en ander toelichten en van duiding voorzien. Het lijkt mij ongezond wanneer een leek een raadsfractie gaat voorlichten over een belangrijk onderwerp, en dat er geen wederhoor wordt toegepast voordat een standpunt wordt gevormd.

  • Beste heer Jan van Duin,
   Voor Leefbaar 3B is “hoor en wederhoor” vanzelfsprekend en zal altijd toegepast worden. Ook in dit geval. Als de inwoner zijn data presenteert zal dat in het gemeentehuis zijn en openbaar. Wanneer de presentatie wordt gehouden zal breed bekend gemaakt worden, ook op deze site en via de sociale media. U bent dan van harte uitgenodigd om uw mening te geven.
   Met vriendelijke groet,
   Jan Pieter Blonk, gemeenteraadslid Leefbaar 3B Lansingerland

 2. Het uitplaatsen van de heli’s heeft nog een ander effect, dat hier gemakshalve onderbelicht wordt: op de nieuwe locatie zal een extra “geluidsvervuiling” optreden ter grootte van 25% van de huidige geluidsruimte van EHRD.

 3. Hartelijk dank heer Blonk. Ik ga de kranten / social media in de gaten houden!

  Vriendelijke groet,
  Jan

 4. Ik ben het van harte met Jan van Duin eens. Het is eigenlijk te zot voor woorden dat je het geluid dat geproduceerd wordt door traumahelicopters, meetelt bij de geluidsproductie van burgervliegtuigen. Traumaheli’s hebben immers een totaal andere functie dan de burgerluchtvaart. Zelfs een klein kind snapt dat. Maar uiteraard snapt een handjevol, schreeuwlelijke GL (Gebakken Lucht) milieuactivisten dat niet. Zelf woon ik praktisch in het verlengde van de start- en landingsbaan van RTH Airport. Die, net als de overgrote meerderheid van mijn buurtbewoners, eigenlijk maar één ding wil: Een zo snel mogelijke uitbreiding van het aantal vliegverbindingen op onze luchthaven. Bij voorkeur ook richting Midden en Oost Europa. Ook wil ik Leefbaar 3B en andere weldenkende partijen oproepen niet hun oren te laten hangen naar de milieumaffia. Dat uitbreiding van het aantal vliegverbindingen uitstekend is voor het vestigen van nieuwe, hoogwaardige bedrijven rond een luchthaven, heeft de luchthaven Eindhoven de afgelopen jaren wel bewezen. Voor de duidelijkheid: Ik ben geen medewerker van RTH Airport. Sterker nog: Ik heb er geen enkele binding mee.

 5. Herrie is herrie…..
  Ongeacht of dat door de bulderstofzuiger van de passagiersvliegtuigen of door de ratelaar van de trauma-wentelwiek wordt geproduceerd.

  Mij lijkt overigens wel dat het maatschappelijke nut van de trauma-wentelwiek groter is dan van aan te zuigen vliegende prijsvechters van het Ryan -Air allooi.

  Men dient zich terdege te realiseren hoe idioot het is om Zuidholland vol met CO2 compenserende windturbines te plempen- om het provinciehuis en om de toonaangevende Milieu-prelaten van de Groene Kerk tevreden te houden.
  En om tegelijkertijd Ryan-Air, Dubai Airways en consorten als CO2 producerende kerosine-centrale op de vliegweide Zestienhoven welkom te heten !
  (Retorisch uit naam van economie en werkgelegenheid en van de op geleukte CBS- cijfers )

  Er wordt door de voorstanders van uitbreiding van Zestienhoven gerept over een klein groepje GL-milieu activisten die de uitbreiding tegenhoudt.
  Maar ik ben stellig van mening dat de meerderheid van de 3B-burgers helemaal geen ideologische milieu-frik is maar de geluidsluwe leefbaarheid in eigen regio wel hoog in het vaandel heeft staan.

  Nogmaals, wil de vliegweide Zestienhoven ambitieus door groeien tot een prestigieuze Airport met internationale zwier dan zal ze -als kolencentrale- vervangende kerosine centrale- een plekje moeten zoeken op het ruige sop der Noordzee.
  Zeg maar als een op te spuiten Maasvlakte III.

 6. Nog even onze spierballen laten tonen en volop gaan voor Lelystad, Schiphol en de aankomende ex minister als nieuwe directeur zijn al in de zeven hemelen. Mocht dit plan in de vliegbewegingen te kunnen worden opgenomen, dan kan de vliegweide zestienhoven vol gebouwd worden met gebouwen voor hoogwaardige bedrijven op de landingsbaan en veel woningen op het gehele terrein. Een zekere heer Bikkers met zijn eigen vliegtuig zal de pest in hebben, maar dat hebben velen met lawaaioren al jaren.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*