Bibliotheek Bleiswijk van Snip aan Dorpsstraat naar ’t Web in Nachtegaallaan?

In de commissie Samenleving is uitgebreid gesproken over de totstandkoming van een cultuurhuis in Bleiswijk. Het idee van cultuurhuis komt voort uit een burgerinitiatief waar Leefbaar 3B zeer veel waardering voor heeft en ook een lans voor breekt omdat Leefbaar 3B van mening is dat de gemeente meer gebruik moet maken van de kennis, kunde en kwaliteit van de eigen inwoners.

De beslissing daarover lijkt simpel, maar is dat helaas niet. Het ondersteunen van dit burgerinitiatief vraagt een hoge prijs. Immers, om het cultuurhuis levensvatbaar te laten zijn, moet de bibliotheek terug naar ‘t Web aan de Nachtegaallaan, waar het 10 jaar geleden uit vertrokken is. Hierdoor komt het huidige pand van de bibliotheek aan de Dorpsstraat voor een groot deel leeg te staan, wat de levendigheid van de Dorpsstraat niet ten goede komt. lees meer

Deze levendigheid en de “afspraak” met de inwoners van Bleiswijk om te stoppen met de verdere afbouw van de voorzieningen in Bleiswijk is ook een van de speerpunten van Leefbaar 3B. Met deze twee tegenstrijdige Leefbaar 3B kroonjuwelen in zijn “achterzak” pleitte woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer voor behoud van de bibliotheek in “De Snip” aan de Dorpsstraat. Dit zou samen moeten gaan met een financieel impuls door middel van het verlagen van de huur en het verhogen van de subsidie voor de bibliotheek. Zeg maar een gedeeltelijk terugdraaien van de enorme subsidiekorting van de afgelopen jaren. Hierdoor ontstaat alle ruimte om deze ontmoetingsplaats uit te bouwen op het gebied van educatie, integratie en participatie. Een droom die de gehele raad van Lansingerland omarmt.

Daarnaast stelde Hoppenbrouwer voor om het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” een financieel impuls te geven om daar een succes van te kunnen maken. Naast een opstartbedrag stelde hij gedurende vijf jaar een exploitatiesubsidie voor. Deze periode van vijf jaar zou voldoende moeten zijn om een volwaardig cultuurhuis op te bouwen. Tot onze verbazing is er in de gemeenteraad geen meerderheid om deze win-win situatie serieus te verkennen. Immers, door handhaving van de bibliotheek blijft de levendigheid in de Dorpsstraat gegarandeerd en het burgerinitiatief “Behoud ’t Web” krijgt alle ruimte om te groeien en te bloeien.

Een meerderheid in de gemeenteraad is bereid om de bibliotheek te verhuizen, maar koppelde daar (gelukkig) wel aan vast dat de levendigheid van de Dorpsstraat gegarandeerd moet worden. De ideeënschets van het college om er een dagopvang voor demente mensen, werkplekken voor ZZP-ers en een Lansingerland streekmuseum van te maken, werd niet positief ontvangen. Te vaag, te gehaast en onduidelijk qua realistische haalbaarheid. In aanvulling hierop ontstond ook nog een patstelling over de timing. Verhuizen wij de bibliotheek per 1 september 2017 naar ’t Web dan ontstaat er een zichtbare leegstand bij de entree van het dorp of wachten wij eerst op een realistisch alternatief voor het gebouw De Snip dat de Dorpsstraat versterkt qua reuring en levendigheid.

Aanstaande dinsdag komen de woordvoerders van de politieke partijen bijeen om te onderzoeken of vanuit de diverse standpunten tot een consensus kan worden gekomen. Of dit lukt, zal blijken bij de besluitvorming in de gemeenteraad van 1 juni 2017.

Het goede nieuws van het debat is dat door het college herbevestigd is dat zowel een bibliotheek voorziening als het Gemeentelijk Service Punt in Lansingerland (SPIL) in Bleiswijk behouden blijft. Dit zijn verkiezingsbeloften aan de inwoners van Bleiswijk, die Leefbaar 3B is nagekomen.

De Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk zijn gevestigd in de Snip aan de Dorpsstraat en het is van groot belang ook dat dat zo blijft.

 

1 Comment

  1. Naar mijn idee zou Leefbaar 3B er goed aan doen een onderzoek te houden onder de Bleiswijkse bevolking om te peilen wat de inwoners nu echt zelf zouden willen ‘Snip’ of ’t Web’, waarbij de voor- en nadelen van beide opties duidelijk worden verwoord.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*