Toekomst van de Bibliotheek Bleiswijk en mogelijke verkoop De Snip in Bleiswijk

tott“Talk of the Town” in Bleiswijk naar aanleiding van berichtgeving in de media en de collegebrief van 28 september 2016, inzake de stand van zaken verkoop vastgoed, bereiken de fractie van Leefbaar 3B verontrustende berichten. Inwoners uit Bleiswijk en maatschappelijke instellingen kloppen bij Leefbaar 3B aan over de geruchten dat het college willens en wetens aanstuurt op de verkoop van De Snip. Deze aansturing lijkt overwegend financieel en niet functioneel gedreven te zijn en houdt geen enkele rekening met afspraken uit het verleden. Ook de impact voor verenigingen(huidige gebruikers) lijkt een aangelegenheid voor latere zorg te zijn. Deze situatie is voor Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer reden om de tien vragen te stellen aan het college van B&W…… lees meer

 1. Staat het college nog steeds achter het beleid dat elke dorpskern een bibliotheek behoudt?
 2. Is het college met Leefbaar 3B van mening dat de huidige bibliotheek in Bleiswijk een representatieve locatie verdient, die past de huidige omvang van haar activiteiten?
 3. Deelt het college de mening van Leefbaar 3B, dat de bibliotheek qua activiteiten meer past binnen de beleidsvelden Educatie en Sociaal Domein dan Cultuur?
 4. Bij velen bestaat de indruk dat het college aanstuurt op verplaatsing van de bibliotheek naar ‘t Web om zo het exploitatietekort van het Burgerinitiatief “Behoud ‘t Web” te dekken. Is deze indruk juist?
 5. Zo niet, wat is dan de reden dat nadrukkelijk wordt gestuurd op de verkoop van De Snip?
 6. Welke sociaal maatschappelijke voorzieningen wenst het college in de kern Bleiswijk te behouden dan wel te versterken?
 7. Is het college zich er van bewust dat door de geruchtenstroom verenigingen, zoals de oudheidkamer, in grote vertwijfeling geraken?
 8. Gaat het college nog actie ondernemen om onjuiste geruchten te bestrijden?
 9. Zo ja, op welke wijze?
 10. Waarom communiceert het college niet pro actief naar alle gebruikers van De Snip?

In het gebouw De Snip aan de Dorpsstraat 5-7 in Bleiswijk zijn naast de bibliotheek ook het gemeentelijk servicepunt, Optisport  en het Historisch museum gehuisvest.

2 Comments

 1. Ik zou het uitermate betreuren als de Snip verkocht werd, en de bibliotheek en de OMVB uit de Dorpsstraat zouden verdwijnen. Hun aanwezigheid daar is door mij als Bleiswijks laatste wethouder economische zaken, mede ondersteund omdat hun activiteiten de levendigheid in de Dorpsstraat vergroten en derhalve ook de Middenstand ten goede komen.

 2. het is toch logies
  als je kijk naar de ligging van de snip
  dan zie je als je de andere oude gebouwen er om heel ziet
  is het een mooie locatie om er nieuw bouw op te plaatsen
  ik dacht dat er al een plan was om er een flat neer te zetten
  dus hoe meer grond er beschikbaar komt des te meer woningen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*