Fractie

Nieuwe gemeentesecretaris Lansingerland

Het college van B&W heeft op 10 juli 2018 de heer Lucas Vokurka benoemd tot gemeentesecretaris van de gemeente Lansingerland. De nieuwe gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de ambtelijke organisatie, start zijn werkzaamheden op 24 […]

Fractie

Bewoners presenteren plannen Vogelbuurt

De bewoners van de Vogelbuurt in Rodenrijs hebben voor gemeenteraadsleden zes bewonersinitiatieven gepresenteerd, die zij in co-creatie met de gemeente hebben ontwikkeld. De gemeenteraad heeft hiervoor maximaal € 3 ton beschikbaar gesteld. Aanleiding voor dit […]

Fractie

Afscheidsreceptie wethouder Jeroen Heuvelink

Afgelopen donderdag was in het gemeentehuis de afscheidsreceptie van wethouder Jeroen Heuvelink. Veel bestuursleden van maatschappelijke organisaties, raadsleden, ambtenaren, collegeleden en collegae van andere gemeenten waren aanwezig. Namens de fractie van Leefbaar 3B heeft Jeroen […]