Bewoners presenteren plannen Vogelbuurt

De bewoners van de Vogelbuurt in Rodenrijs hebben voor gemeenteraadsleden zes bewonersinitiatieven gepresenteerd, die zij in co-creatie met de gemeente hebben ontwikkeld. De gemeenteraad heeft hiervoor maximaal € 3 ton beschikbaar gesteld. Aanleiding voor dit mooie burgerinitiatief is dat binnenkort in de Vogelbuurt een grote renovatie van wegen, riolen en groen gedaan moet worden. Door deze zes extra plannen van de buurtbewoners krijgt de Vogelbuurt een surplus voor de fysieke en duurzame inrichting van de woonomgeving. lees meer

De zes plannen zijn:
1. Aansprekende speelplekken in de wijk – Buitenspelen van kinderen is van groot belang voor een goede ontwikkeling van kinderen. Het buitenspelen moet aantrekkelijk zijn.
2. AED/EHBO in de Vogelbuurt – Van belang om levens te redden van buurtbewoners door buurtbewoners.
3. Burendagen – Geven een grotere sociale binding binnen de buurt.
4. Ontmoetingshuis in de Vogelbuurt – Bijeenkomstplek voor volwassenen en kinderen in de buurt, dat door vrijwilligers uit de buurt gerund wordt. Er is in de buurt zelf geen locatie beschikbaar, maar wel net buiten de Vogelbuurt aan de Anthuriumsingel.
5. Tiny Forest – Dit is een dichtbegroeid klein inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
6. Vogelparadijs – De Vogelbuurt wordt zo ingericht dat het een aantrekkelijk plek wordt voor allerlei verschillende soorten vogels.

Foto Paul Lieverse

Er zitten overlappen in (1) de aansprekende speel plekken, (5) het Tiny Forest en (6) het vogelparadijs, maar dat is niet erg. Het geheel van deze zes extra plannen zal de wijk aantrekkelijker maken en fijner om te wonen en te verblijven. Voor kinderen zal het aanlokkelijk zijn om meer buiten te spelen.

Aan het einde van de avond gaf wethouder Simon Fortuyn aan dat alle zes plannen uitgevoerd kunnen worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*