Toekomst gebouw de Snip in Bleiswijk nog steeds onzeker

In het gebouw de Snip aan de Dorpsstraat 5 in Bleiswijk is op dit moment de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk gevestigd. Kort geleden heeft de bibliotheek de Snip verlaten en heeft nu haar plek gevonden in ’t Web. Leefbaar 3B heeft grote zorg over de toekomstige huisvestingsmogelijkheid voor de Oudheidkundige vereniging en haar museum.

De gemeenteraad heeft op 1 juni vorig jaar in een amendement aangegeven van mening te zijn dat de overblijvende gebruikers, na vertrek van de bibliotheek, gebruik moeten kunnen blijven maken van de Snip. lees meer

Namens Leefbaar 3B heeft Wouter Hoppenbrouwer schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Lansingerland.

Vraag 1: Vindt het college het, net als Leefbaar 3B, dat de raad op 1 juni 2017 het college de opdracht heeft meegegeven en de intentie heeft, dat het nieuw te ontwerpen plan voor de Snip uitgaat van behoud van het huidig aantal m2 tentoonstellingsruimte dat nu door de Historische Vereniging wordt gebruikt, incl. kelder (archief en opslag niet tentoongesteld materiaal)?
 Vraag 2: Is het college er zich van bewust met in het plan, gepresenteerd in de beeldvormende bijeenkomst van 27 juni 2018, er niet alleen sprake is van een forse teruggang van aantal te gebruiken m2 ten behoeve van de Historische Vereniging, maar ook van een aanzienlijke huurverhoging?
 Vraag 3: Tijdens de beeldvormende avond op 27 juni is aangegeven dat de afname van het aantal m2 zou kunnen worden opgevangen door de gang(en) van het gebouw te gebruiken als tentoonstellingsruimte. Wat vindt het college van dat idee?
 Vraag 4: In de commissie Samenleving van 5 oktober 2017 wordt door het college aangegeven dat het scenario slopen van het gebouw niet haalbaar is. Wat is de reden, dat het college nu wel mogelijkheden ziet om het huidige gebouw de Snip (voormalig RABO gebouw) te slopen en tegelijkertijd een oude vaart, die onder het huidige gebouw ligt, weer bloot te leggen?
 Vraag 5: Om het plan “aantrekkelijk” te maken moet er in de hoogte gebouwd worden. Wat is voor het college de maximaal bouwhoogte, die acceptabel is en past in de aard en het karakter van Bleiswijk centrum?
 Vraag 6: Tijdens zijn werkbezoek van 7 juli 2018 aan de Oudheidkundige Vereniging en het museum hoort Wouter Hoppenbrouwer dat het plan, zoals op 27 juni aan de gemeenteraad gepresenteerd, niet vooraf is besproken met de Oudheidkundige Vereniging. Is dat een slip of the pen of een bewuste keuze van het college geweest?

Na beantwoording van deze vragen door het college zal naar verwachting de Snip na de zomer besproken worden in de raadscommissie Samenleving.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*