Voorbarig artikel van PvdA zaait onrust in Bleiswijk

desnip_snapIn PvdA-nieuwsbrief 19-23 september 2016 heeft de PvdA aangekondigd, dat het college van burgemeester en wethouders het gebouw De Snip in het centrum van Bleiswijk wil afstoten. In de Snip zitten de bibliotheek, het Historisch museum Bleiswijk en het gemeentelijk Servicepunt Bleiswijk.

In de brief van 28 september 2016 van het college van B&W aan de gemeenteraad wordt een veel genuanceerder beeld gegeven. Nu volgt een citaat uit de brief:

De Snip

De bibliotheek is in gesprek met de initiatiefnemers van “Behoud ‘t Web” (aan de Nachtegaallaan in Bleiswijk) over een eventuele samenwerking. Indien de bibliotheek naar ’t Web zou verhuizen, zou de grootste huurder van het pand “De Snip” verdwijnen. Op dat moment zal worden afgewogen – mede vanuit economisch perspectief – of “De Snip” nog als maatschappelijk pand voor de gemeente in stand gehouden moeten worden. Vanuit de markt is door een aantal partijen belangstelling getoond voor koop van dit pand c.q. locatie.

lees meer

Onlangs pleitte Leefbaar 3B er voor om de bibliotheek uit het cultuurregime te onttrekken. De bibliotheek is zoveel meer dan een cultuurinstelling. Zie hierover het artikel, geplaatst op 18 september 2016, op deze website. Leefbaar 3B zal zich hard maken om De Snip om te bouwen naar een huis van het dorp en het dus niet af te stoten.

Ook het gemeentelijk Servicepunt is gehuisvest in De Snip. Tijdens de fusiebesprekingen van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, die hebben geleid tot de nieuwe gemeente Lansingerland, is aan de Bleiswijkse inwoners de toezegging gedaan dat er een gemeentelijke loket in Bleiswijk blijft. Het college, maar ook de gemeenteraad, zal deze toezegging moeten nakomen. Zoals bekend zal Leefbaar 3B hen daar aan houden.

1 Comment

  1. Voor de goede orde de bibliotheek zat eerst in het Web en is toen verhuist naar de Snib.
    Dacht dat de afspraak was bij het samengaan van de drie gemeente de Snib idem service punt en oudheidkunde museum te behouden voor Bleiswijk.
    Als we economische overwegingen gaan volgen kunnen we beter alles sluiten en verkopen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*