MRDH start met de voorbereiding nieuwe busconcessies

oudebushaltebordretDe Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft ter voorbereiding op het verlenen van nieuwe concessies (contracten) voor het busvervoer in de regio een voorlopige keuze gemaakt tussen inbesteden of aanbesteden. De concessieverlening voor het streekbusvervoer in Haaglanden en Voorne-Putten en Rozenburg wordt via een openbare aanbesteding gerealiseerd. Voor het busvervoer in stad Den Haag en in het grootste deel van de regio Rotterdam (inclusief Lansingerland) onderzoekt de MRDH de mogelijkheden om de concessies onderhands te gunnen (inbesteden) aan de Haagse HTM en de Rotterdamse RET.

Voorwaarden aan inbesteding

lees meer

 

Vanuit de historische band tussen stad en vervoerbedrijf, biedt de Metropoolregio de HTM en de RET de kans om te bewijzen dat een inbesteding het beste resultaat oplevert voor de reizigers. De MRDH stelt daarom een aantal harde randvoorwaarden aan inbesteding van het busvervoer. Zo moet de prijs-kwaliteitverhouding ten opzichte van de huidige busconcessies verbeteren, en moeten er ambitieuze afspraken komen over de wijze waarop in de nieuwe concessie 100% zero emissie wordt gerealiseerd. Om een definitief besluit te kunnen nemen over onderhandse gunning aan de HTM en de RET, moeten deze afspraken uiterlijk op 30 juni 2017 zijn vastgelegd in overeenkomsten. Blijkt het niet mogelijk om op tijd de gewenste afspraken te maken, dan zullen de busconcessies alsnog openbaar worden aanbesteed.

Concessieverlening

De nieuwe busconcessies starten in de periode 2018-2019. In oktober 2016 stelt de Metropoolregio het ontwerp Programma van Eisen vast. Samen met de voorlopige keuze voor het onderhands gunnen van de busconcessies voor de stad Den Haag en het grootste deel van de Rotterdamse regio (inclusief Lansingerland) stuurt de Metropoolregio het ontwerp Programma van Eisen aan de gemeenten, zodat zij kunnen aangeven wat ze er van vinden. In maart 2017 beslist de Metropoolregio definitief over het Programma van Eisen. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt over het inbesteden of openbaar aanbesteden van de stadsbusconcessies.

De eerste reactie van Leefbaar 3B is positief. Er is tevredenheid over de RET en via het proces van inbesteden zullen zeker nog verbeterpunten worden binnengehaald.

Dienstregeling

Dat er te weinig busmogelijkheden van en naar Bleiswijk zijn en het ontbreken van bushaltes bij het gemeentehuis en de Bonfut vraagt om verbeteringen voor Lansingerland, echter dit heeft geen relatie met de inbesteding van het busvervoer, maar met de dienstregeling die jaarlijks door de MRDH wordt vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*