Toekomst De Snip in Bleiswijk

Op donderdag 24 augustus was er gelegenheid voor de inwoners van Bleiswijk om ideeën naar voren te brengen over een toekomstige invulling van de ruimte in De Snip die vrijkomt doordat de bibliotheek teruggaat naar ‘t Web.

Op 30 augustus was het de beurt aan raadsleden. Deze datum was ongelukkig gekozen omdat er tegelijkertijd in Delft een informatiebijeenkomst voor raadsleden gehouden werd over eventuele verkoop van Eneco. De raadsleden moesten dus kiezen tussen maatschappelijk en geldelijk belang.

In de trouwzaal van het gemeentehuis waren enkele belangstellende inwoners aanwezig en verder leden van de meeste fracties. Helaas ontbraken enkele fracties geheel.

De aanwezigen werd een viertal varianten voor toekomstige bestemming van De Snip voorgelegd. Dat zijn:

De aanwezigen konden hun voorkeur voor of hun afwijzing van de alternatieven kenbaar maken en daarnaast nog andere alternatieven naar voren brengen.

Het uitgangspunt van Leefbaar 3B dat de Oudheidkundige Vereniging, Humanitas en het gemeenteloket (de SpiL) moeten blijven, krijgt tot grote tevredenheid ruimschoots steun.

De financiële opstelling die gepresenteerd werd “rammelde” nogal. Leefbaar 3B rekent erop dat het definitieve voorstel van het college een realistische vergelijking mogelijk maakt. Een belangrijk element daarvan dienen de mogelijkheden te zijn om te besparen op de exploitatiekosten. De genoemde bedragen lijken erg hoog en moeten dus omlaag kunnen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*