Fractie

Lastenverlaging in begroting 2018

Financieel huishoudboekje Op 4 oktober heeft de gemeenteraad zich gebogen over de programmabegroting 2018. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer was trots en blij, dat de gemeente – na jaren van lastenverhoging – weer euro’s kan […]