Themabijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein (ASD) over Inclusieve samenleving

“Een inclusieve samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.”

Deze thema-avond, bezocht door  Leefbaar 3B duo-raadslid Nicole Lengkeek van  commissie samenleving, ging over het VN verdrag voor rechten van personen met een handicap. lees meer

Onder leiding van avondvoorzitter de heer Jan Troost, hij beschreef zichzelf als levensgenieter en ervaringsdeskundige met een handicap en een kritische bruggenbouwer, is het een interessante avond geworden. Zijn inleiding ging over hoe door de jaren heen met mensen, die een handicap hebben, is omgegaan.

De overheid moet rekening houden met de mensen met een handicap wat betreft het aanbrengen van voorzieningen. Er is een routeplanner nodig om het VN verdrag te volgen. De inclusieve agenda voor het Sociaal Domein daar heeft iedereen een rol bij. Van gemeente tot ondernemers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en diensten, maar ook de zelfregie die mensen hebben. Er is geen beleidsterrein waar gehandicapten niet mee te maken hebben. Er zal dus met alle partijen gesproken moeten worden als er een besluit moet worden genomen. Benoem bijvoorbeeld hiervoor een ambassadeur of groep van deskundigen, die het VN verdrag voor de gemeente waarborgt.

Na deze introductie was er tijd voor een panelgesprek met de heer Van der Lugt en de heer Van de Ven. Respectievelijk ondernemer en leraar met een visuele beperking. Bij ondernemers heerst koud water vrees voor het aannemen van mensen met een beperking. Daarbij komt dat men vaak ook niet weet wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Mensen met een beperking kunnen volgens de heer Van de Ven in het onderwijs een meerwaarde met zich meebrengen.

Overal wordt gezegd dat men elkaar moet vinden, dat je de menselijke kracht moet bundelen om meer voor elkaar te krijgen. En dat men toch altijd rekening moet houden met wat een individu kan en hoeveel dit de initiatiefnemer gaat kosten. Na dit panelgesprek was er ruimte gemaakt voor het ontmoeten van Ruud Schoonebeek (HR manager bij Koppert) en Marianne Dijkshoorn (adviseur over toegankelijkheid) om van hen te horen hoe zij met mensen met een handicap omgaan op hun werk om zo een goede inclusieve samenleving te hebben te krijgen en te behouden.

Slotsom: “Mensen met een beperking verdienen een eerlijke kans”

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*