Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018-2022

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een Gemeenschappelijk Regeling die namens 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio is de burgemeester van Rotterdam.

Voor de periode van 2018-2022 heeft de VRR een beleidsplan gemaakt met veel nieuw ontwikkelingen en investeringen, waaronder de voorbereiding op nieuwe vormen van crises, de investering in brandpreventie, cybersecurity en cyber resilience (weerstandvermogen tegen cyberaanvallen), informatiemanagement en de specialisatie in bestrijding van brand in hoge flats. lees meer

In het beleidsplan van de VRR wordt volgens Leefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan onvoldoende aandacht besteed aan de wijze waarop het college van B&W en de raad tussentijds worden meegenomen in de voortgang van nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende kosten. De gemeente Lansingerland betaalt ruim € 2,9 miljoen aan de VRR en terecht, want de VRR staat voor de georganiseerde veiligheid op vele terreinen. Zo levert de VRR de brandweerzorg op maat, met onder andere de inzet van snelle interventievoertuigen (kleinere brandweervoertuigen met twee brandweermensen), ambulance en rampenbestrijding. Leefbaar 3B ziet graag dat de VRR uitlegt wat de vele vernieuwingen voor de Brandweerzorg in Lansingerland betekent en wil daar ook in 2018 van op de hoogte worden gehouden.

Veiligheid kost geld, veel geld. Een efficiënte inzet van mensen en middelen moet er toe lijden dat dit minder geld moet gaan kosten. Maar er zijn diverse ontwikkelingen die er voor zorgen dat er binnen de VRR vanaf 2018 sprake is van een niet sluitende meerjarenraming. Dit komt ondermeer doordat er nieuwe technieken en nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet, maar dat ook bijvoorbeeld een opgelopen tekort aan ambulancepersoneel moet worden hersteld.

Leefbaar 3B heeft de burgemeester meegegeven er vanuit te gaan dat de basisbijdrage voor Lansingerland ook in 2018 gelijk blijft. Helaas verwacht de burgemeester dat de basisbijdrage mogelijk ten gevolge van de vele inhuur bij de VRR in 2018 zal stijgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*