Krijgt Lansingerland een wijkbrandweerman?

Leefbaar 3B stelt al sinds de oprichting veiligheid centraal en prominent in haar partijprogramma. Initiatieven die Lansingerland veiliger maken, zullen we dan ook altijd serieus overwegen. En met veiligheid kijken we niet alleen naar criminaliteit, maar ook veiligheid op gezondheidsvlak. Preventie vinden we daarbij enorm belangrijk. Zo hebben we vorig jaar gevraagd om enkele extra AED’s in onze gemeente, om een hartveilige gemeente kunnen worden. Verder hebben we afgelopen jaar ingezet op meer wijkboa’s, niet alleen voor handhaving, maar juist om de schakel te zijn in de wijken, onze ogen en oren op straat.

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond biedt gemeenten een extra dienstenpakket aan in de vorm van een wijkbrandweerman (of -vrouw). De wijkbrandweerman is een functionaris die zich voornamelijk richt op preventie bij inwoners. Te denken valt aan kwetsbare doelgroepen als senioren die (noodgedwongen) langer thuis wonen, maar niet volledig zelfredzaam meer zijn. De wijkbrandweerman komt bij inwoners achter de voordeur en kan zodende helpen en advies geven op het gebied van bijvoorbeeld kookapparatuur, rookmelders en valpreventie. De wijkbrandweerman is een fulltime aanstelling, die zichtbaar is, voorlichting geeft (op scholen en bij mensen thuis), workshops organiseert (bijv. reanimatie), maar ook nazorg levert als er ergens een brand is geweest.

Het CDA agendeerde in de commissie Algemeen Bestuur een bespreekpunt over de wijkbrandweerman en hoe de andere partijen hier over denken. Het zal dan ook niet verrassen dat woordvoerder Terry Duivesteijn van Leefbaar 3B de wijkbrandweerman als een welkome aanvulling voor Lansingerland ziet. Tijdens de eerste begrotingswijziging in de raad van 23 februari ziet Leefbaar 3B dan ook het aangekondigde amendement graag tegemoet in de vorm van een pilot voor 1 jaar. De andere fracties reageerden verdeeld; het zal er dan ook om spannen of er een wijkbrandweerman in Lansingerland komt.

Leefbaar 3B spreekt het aan dat de wijkbrandweerman ook workshops “Reanimeren kan je leren” organiseert. De brandweer is vaak de snelst aanrijdende hulpdienst bij een reanimatie. Maar omstanders zijn er nog eerder bij. Wat Leefbaar 3B betreft mag dit dan ook als prioriteit worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, zodat we de ambitie uit het coalitieakkoord, namelijk het streven naar een hartveilige gemeente, verder vorm kunnen geven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*