Fractie

Aandacht voor Brandweervrijwilligers

De bespreking van het Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013-2017 heeft er toe geleid dat Marjolein Gielis namens de fractie van Leefbaar 3B er op aangedrongen heeft aandacht te schenken aan de brandweervrijwilligers. Het is van groot […]

Fractie

Nogmaals brandweercorps Bergschenhoek

Donderdagavond 3 februari waren de raadsfracties op uitnodiging van het brandweercorps te gast in de kazerne te Bergschenhoek. Na de protestactie van het Bergschenhoekse corps in de raad van 27 januari hebben de Bergschenhoekse brandweermensen […]

Fractie

Protestactie brandweer Bergschenhoek

De raad, maar ook de burgemeester werd door de Bergschenhoekse brandweermensen overvallen door de mededeling dat de tweede brandweerauto van Bergschenhoekaanstaande maandag door de directie van de Veiligheidsregio wordt weggehaald. In de raadsvergadering van donderdag […]

Fractie

Brandweer.

In de commissie Algemeen Bestuur heeft ons raadslid Jan Pieter Blonk zich ernstig zorgen gemaakt over de bezuinigingen voor de brandweer in Lansingerland. Voorgenomen sluiting van de kazernes in Bergschenhoek en Bleiswijk leidt tot een mindere […]