Fractie

Wethouder Jan den Uil treedt af

Vrijdagmorgen 26 oktober 2012 heeft wethouder Jan den Uil (ChristenUnie) via een persbericht zijn aftreden op 1 november 2012 aangekondigd. Aanleiding voor zijn aftreden is het op woensdagochtend 24 oktober 2012 gepubliceerde onderzoek van het […]

Fractie

HSL

Maandag 8 oktober 2012 bereikte de raad van Lansingerland de brief van 19 september van minister Schultz van Haegen over de stand van zaken vervolg-aanpak geluid HSL-Zuid. In de brief wordt geschreven dat pilot aanvullende […]

Fractie

Aandacht voor Brandweervrijwilligers

De bespreking van het Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013-2017 heeft er toe geleid dat Marjolein Gielis namens de fractie van Leefbaar 3B er op aangedrongen heeft aandacht te schenken aan de brandweervrijwilligers. Het is van groot […]

Fractie

Beheerplannen openbare ruimte 2013-2016

In de negen beheerplannen wegen, staatmeubilair, groen, speelvoorzieningen, openbare verlichting, water, gebouwen, straatreiniging en civiele kunstwerken wordt de uitvoering van de beheertaken vastgelegd en vindt de afstemming plaats tussen de verschillende vakgebieden.