Integraal Beleidskader Beheer Openbare Ruimte

Dit beleidsdocument stelt de kaders voor de komende 10 jaar vast voor het beheer van de openbare ruimte. Het document gaat uit dat behoud van kwaliteit, ook in deze financieel lastige tijd, mogelijk is door slim samen te werken.

Het plan gaat uit van:

  • de integrale aanpak tussen beheerplannen;
  • de losse activiteiten bundelt tot een logisch geheel;
  • een optimaal gebruik maakt van de burgerparticipatie.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs gaf aan dat het beleid zeer ambitieus is en dat de fractie dit graag wil steunen. Wel vindt de fractie van Leefbaar het van belang dat er periodiek een evaluatie is van het beleid en of de ambities ook gehaald worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*