Beheerplannen openbare ruimte 2013-2016

In de negen beheerplannen wegen, staatmeubilair, groen, speelvoorzieningen, openbare verlichting, water, gebouwen, straatreiniging en civiele kunstwerken wordt de uitvoering van de beheertaken vastgelegd en vindt de afstemming plaats tussen de verschillende vakgebieden.

Er is uitgegaan van een beeldkwaliteit B. Dit niveau levert de beste balans tussen de technische levensduur gebaseerd op schoon, heel en veilig en de kosten van beheer en onderhoud gedurende de afschrijvingstermijn. Daarnaast is in de plannen gekozen voor een “mixed scenario” waar voor de onderdelen wegonderhoud, groenonderhoud bomen en civiele kunstwerken, zoals bruggen, een beperkt budget is opgenomen.

Indien er voor wegonderhoud of bruggen versneld onderhoud of vervanging nodig is, zal dit uit de nu nog aanwezige reserve beheerplannen bekostigd worden.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, vroeg aandacht voor het onderhoud aan de bomen, en wil bij het behalen van financiële voordelen, dit besteden aan het noodzakelijke onderhoud van bomen. Tevens vindt de fractie van Leefbaar 3B het van belang, jaarlijks de investeringen te heroverwegen om nut en noodzaak van nieuwe investeringen serieus af te wegen en daar waar uitstel mogelijk is dit ook toe te passen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*