Fractie

Fietspaden richting scholen in Wilderszijde

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Leefbaar 3B raadslid Hans Dirkzwager vragen gesteld wanneer het fietspad door de tunnel halverwege de Boterdorpseweg (nabij ronde torenflat) aangelegd kan worden. De verkeersveiligheid bij en rond scholen moet zoveel […]

Fractie

Sterrenweg

Op 9 juli is voor de bewoners van de Sterrenweg een periode begonnen van veel overlast door de enorme toename van het autoverkeer door hun woonstraat. Oorzaak, de afsluiting van de Noordeindseweg bij de kruising met […]

Fractie

Leerlingenvervoer

In de vergadering van de commissie Samenleving is onlangs gesproken over het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs. Landelijke wetgeving schrijft voor dat de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie daarvan en dat de gemeente ook […]

Fractie

Nota Participatie (Wet Werk en Bijstand)

Leefbaar 3B onderschrijft de voorgenomen doelen van de Participatienota, deze zijn: de uitstroom naar betaald werk heeft prioriteit; de overgang van uitkering naar betaald werk moet meer lonen; aanscherpen van de verplichtingen tot re-integratie en […]