Betalingstermijnen gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd

In de raadsvergadering van 20 december lag een voorstel voor de belastingverordeningen 2013, waarin de termijnen van betaling gewijzigd zijn. De vermoedelijke reden was de uitbesteding van de belastinginning naar SVHW, maar bij navraag bleek dat er geen dwingende reden voor was. Namens Leefbaar 3B heeft Henk Meester een amendement ingediend om de betalingstermijnen niet te wijzigen. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen.

We noemen twee nadelen van de voorgestelde wijziging van termijnen. Iemand die geen incassomachtiging afgeeft moet het hele bedrag in keer betalen, weliswaar op het moment dat in het verleden de tweede termijn verviel, maar velen vinden het onaangenaam als er een groot bedrag ineens betaald moet worden. Van opzij leggen komt dikwijls niets terecht. Het voordeeltje voor de burger dat betaling bij incassomachtiging van acht naar tien termijnen zou gaan, weegt daar ons inziens niet tegenop.

Het tweede nadeel zou het renteverlies voor de gemeente zijn. Weliswaar is dat met de lage rentestand nu niet van groot belang, maar als de rente gaat stijgen kan het totaalbedrag nog behoorlijk oplopen. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente op de kleintjes moet letten.

De kwijtscheldingsregeling voor inwoners die een inkomen hebben op het niveau van het sociaal minimum blijft uiteraard van kracht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*