Fractie

Belastingen

De meeste belastingen stijgen met het inflatiepercentage, behalve de OZB en de rioolheffing. De laatste stijgt in de periode tussen 2009 en 2019 extra met 2,87% extra omdat de raad destijds voor een geleidelijke ingroei […]

Fractie

Gemeentelijke belastingtarieven

In de raadsvergadering van 19 december zijn de belasting- en legestarieven voor 2014 vastgesteld. Een en ander was conform het dekkingsplan dat onderdeel vormde van de begroting 2014. De OZB stijgt gemiddeld met 9,5%, waarvan […]

Fractie

Kadernota 2013

“Beste raadsleden, beste collegeleden, u en wij proberen allen het beste voor onze gemeente Lansingerland te doen, maar de bottomline is dat het eigenlijk financieel heel erg slecht gaat met Lansingerland.” Zo opende Leefbaar 3B […]