Succesvolle Leefbaar 3B infoavond over WOZ en OZB

Dinsdagavond 26 maart waren ruim 40 inwoners aanwezig bij de door Leefbaar 3B georganiseerde informatieavond over de WOZ en OZB. De avond is geopend door de voorzitter van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs. Verder zijn drie presentaties gegeven door Ivo Lechner van de Waarderingskamer (landelijke toezichthouder WOZ), Robert Verkuijlen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink.

Na de presentaties konden tijdens de paneldiscussie, die geleid is door Leefbaar 3B raadslid Wouter Hoppenbrouwer, de aanwezige inwoners vragen stellen en daar is heel veel gebruik van gemaakt.

Er is veel onduidelijkheid ten aanzien van de berekening van de WOZ-taxatiewaarde van de woning. WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. Aan de hand van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde vast en die is vermeld in de brief die elk huishouden onlangs in maart heeft ontvangen. In deze brief staan alle gemeentelijke belastingen en heffingen die dit jaar moeten worden betaald.

Ivo Lechner van de Waarderingskamer gaf aan dat er acht rekenmodellen zijn om de WOZ vast te stellen. Welk rekenmodel in Lansingerland wordt gebruikt is onduidelijk. Mogelijk wordt een ingewikkelder model gebruikt dan inhoud × € + oppervlakte × €. Maar als dit eenvoudige model wordt gebruikt, moet ook bekend zijn welke eurobedragen worden gebruikt en dat is onbekend. Leefbaar 3B raadslid Henk Meester heeft hierover namens de fractie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Uiterlijk over een maand zal hij antwoord krijgen.

De totstandkoming van de WOZ-waarde moet zodanig worden opgeschreven dat inwoners het ook kunnen snappen en dat is nu niet het geval. Bij waardering van bedrijfspanden en bedrijfsgrond is dat wel klip en klaar duidelijk. Waarderen van onroerende zaken is wel steeds lastiger geworden, omdat er aanzienlijk minder gebruik kan worden gemaakt van verkoopcijfers, vanwege de fors ingezakte verkoop van woningen.

Duidelijk werd dat de staat van onderhoud, zowel aan de buitenkant als binnen in de woning, mede van belang is bij het vaststellen van de WOZ-waarde. Indien een pand achterstallig onderhoud heeft, moet dat leiden tot een lagere WOZ-waarde. De Waarderingskamer, de VNG en de makelaar gaven aan dat door de wijze van taxeren achterstallig onderhoud niet wordt opgemerkt en dan in feite nooit leidt tot een lagere WOZ-waarde, terwijl in de wet staat dat dat wel moet gebeuren. Alleen door bezwaar maken wordt dit bekend bij de SVHW. De SVHW stelt namens de gemeente Lansingerland de waarde van de onroerende zaken vast en int de gemeentebelastingen en gemeentelijke heffingen.

Ook is uitgebreid gesproken over het feit dat de gemeentebelasting OZB voor woningen alleen wordt geïnd bij huizenbezitters en niet bij alle inwoners. Bij bedrijfspanden is dit wel het geval, daar betaalt zowel de gebruiker als de eigenaar OZB. Hier kan de gemeente niets aan doen. Dat kan alleen bij wet veranderd worden door de Staten Generaal in Den Haag.

De gemeenteraad heeft afgelopen november besloten de OZB in 2013 slechts met de inflatie (1,5%) te laten stijgen. Een aantal aanwezigen gaf aan dat hun OZB met meer dan 1,5% is gestegen. Hoe kan dat, was de vraag. In 2012 heeft de gemeente voor woningen ongeveer € 6,7 miljoen OZB ontvangen. Voor 2013 wordt deze € 6,7 miljoen verhoogd met 1,5% tot € 6,8 miljoen en vervolgens wordt dit bedrag teruggerekend per woning met de verdeelsleutel van de WOZ-waarde. Het OZB tarief is dan: € 6,8 miljoen gedeeld door de som van

de WOZ-waarden alle woningen in Lansingerland. De te betalen OZB wordt dan bepaald door het tarief te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van de eigen woning. Als blijkt dat de OZB voor de woning meer stijgt dan 1,5% zal bij de betreffende woning de WOZ-waarde minder gedaald zijn dan bij alle woningen in Lansingerland bij elkaar.

Veel vragen gingen ook over met de eigen woning vergelijkbare woningen en de waarde daarvan. Vaak is het heel omslachtig om de waarde te weten te komen van zo’n vergelijkbare woning. Daar komt binnenkort verbetering in gaven de Waarderingskamer en de VNG aan. Naar verwachting zal na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer er mee instemmen dat de waardebepaling van alle woningen per 1 januari 2014 openbaar wordt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*