Fractie

Dijken en de WOZ-waarde

Wie aan een vaart bij een polder woont heeft te maken met regels die door het hoogheemraadschap worden opgelegd. De inwoners die het betreft moeten bijvoorbeeld het hoogheemraadschap toestaan om onderhoud aan een dijk die […]

Fractie

Gemeentelijke belastingtarieven

In de raadsvergadering van 19 december zijn de belasting- en legestarieven voor 2014 vastgesteld. Een en ander was conform het dekkingsplan dat onderdeel vormde van de begroting 2014. De OZB stijgt gemiddeld met 9,5%, waarvan […]