Gemeentelijke belastingtarieven

In de raadsvergadering van 19 december zijn de belasting- en legestarieven voor 2014 vastgesteld. Een en ander was conform het dekkingsplan dat onderdeel vormde van de begroting 2014. De OZB stijgt gemiddeld met 9,5%, waarvan 2% voor compensatie van de inflatie en 7,5% verhoging. De kop van het bericht deze week in de Heraut: “OZB stijgt in 2014 met 17 procent” is niet juist. Waarschijnlijk komt dat door de ingewikkelde manier waarop het tarief berekend wordt. In de tekst van het artikel stond het wel goed.

De wethouder Financiën bevestigde op een vraag van de woordvoerder Henk Meester van Leefbaar 3B dat het horen op bezwaarschrift ook mogelijk is het gemeentehuis van Lansingerland. Ook werd bekend dat de Waarderingskamer aan SVHW een hogere kwalificatie voor de WOZ-taxaties had toegekend, namelijk “naar behoren” wat de op een na hoogste kwalificatie is.

Er ontstond nog discussie over de hondenbelasting; moet er relatie zijn met de kosten die honden voor de gemeente veroorzaken? Maar de raad sloot zich aan bij het standpunt van de Hoge Raad en de al eeuwen bestaande praktijk dat de hondenbelasting een algemene belasting en geen doelbelasting is.

1 Comment

  1. Wat niet wegneemt dat een relatief klein deel van de inwoners i.e. de hondenbezitters buitenproportioneel opdraait voor het GAT in de begroting dat eigenlijk van ons allemaal is.
    Zij zijn nu de gebeten hond!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*