Toezichtregime begroting 2014

Lansingerland staat sinds 1 januari onder financieel toezicht van de gemeente. Dat betekent dat bij elke afwijking van de begroting en bij elke investering toestemming nodig is van de provincie, zogenaamd preventief toezicht. Leefbaar 3B raadslid Henk Meester heeft in raad en commissie al eerder laten weten voorstander te zijn van preventief toezicht. Hij verwacht dat hierdoor tegemoet zal worden gekomen aan zijn meer dan eens geuite kritiek op het financiële beheer van afgelopen jaren van de gemeente. De uitkomsten van de begrotingsscan stemt hem in dat opzicht hoopvol.

Amendement CDA

Dit amendement is een herhaling van hetgeen het CDA heeft ingebracht bij de kadernota en de begroting. Het CDA wil een claim van € 171 miljoen neerleggen bij het Rijk, provincie en Stadsregio, vanwege de medio jaren 90 van de vorige eeuw opgelegde Vinexbouwtaken.

Op dit moment lopen gesprekken met de provincie en het rijk over de financiële situatie van Lansingerland. Deze gesprekken hebben de intentie om in samenwerking met de andere bestuurslagen oplossingsrichtingen te vinden. Indien de raad, zoals het CDA wil, alle schuld bij rijk, provincie en stadsregio neerlegt en de raad zelf, de gemeente Lansingerland, inclusief de voorgaande 3B-gemeentes, geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen en dat bij herhaling doet, zal de bereidheid van Rijk en provincie om gezamenlijk oplossingen te vinden als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat risico wil Leefbaar 3B niet lopen. Vandaar dat Leefbaar 3B ingestemd heeft met de voorgestelde brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreffende het toezichtregime en niet met de brief die het CDA via een amendement heeft ingebracht.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*