Fractie

Zomerreces

Afgelopen donderdagavond was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. Vanaf maandag 2 september gaat de Lansingerlandse politiek zeker een woelig najaar en turbulente winter tegemoet. De financiële positie van onze gemeente zal heel veel aandacht […]

Fractie

Horecavisie ingetrokken

De gemeenteraad van Lansingerland heeft met zeer grote meerderheid het initiatief raadsvoorstel van Leefbaar 3B, betreffende het intrekken van de Horecavisie van januari 2013, aangenomen. De burgerparticipatie met de bijbehorende inspraak was in januari 2013 […]

Fractie

Welkom wethouder Marc van Dijk

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd Marc van Dijk uit Wassenaar beëdigd als wethouder van Lansingerland. Hij is de opvolger van Werner ten Kate, die waarnemend burgemeester van Giessenlanden is geworden. Marc van Dijk […]

Fractie

Anton Dolle overleden

Ons bereikte het bericht dat woensdag 10 juli Anton Dolle is overleden. Anton is 69 jaar geworden. Hij was van maart 2010 tot februari van dit jaar raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van […]

Fractie

Horecavisie

In januari 2013 stelde de raad de Horecavisie Lansingerland onder voorwaarden vast. Afgelopen woensdag was in de raadszaal een bijeenkomst waarin de resultaten van de enquête over de horeca in Lansingerland zijn gepresenteerd. De enquête […]

Fractie

Coffeeshop van de baan

De burgemeester, die persoonlijk de beslissing moet nemen over het al dan niet toestaan van coffeeshops in de gemeente en die tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad niet aanwezig kon zijn, was er de oorzaak […]

Fractie

Nieuwe wethouder Financiën

Naar de mening van de fractie van Leefbaar 3B moet snel een nieuwe VVD wethouder financiën worden aangesteld. De last, die op de schouders van de wethouder financiën rust, is groot en vraagt ook heel […]

Fractie

Aankoopprogramma

Het college heeft het aankoopprogramma 2013 voorgelegd aan de raad. Buiten een aankoop van grond in Bleiswijk, waarvoor de raad in januari al zijn goedkeuring had gegeven ging het hier om enkele kleine aankopen en […]

Fractie

Kijken in de keuken van het sociaal domein

In aansluiting op de cursus “lokale politiek” hebben de Leefbaar 3B raadsleden van de commissie Samenleving, bestaande uit Kees Heugens, Hugo Groeneveld en Wouter Hoppenbrouwer een zestal beoogd kandidaat raadsleden ingewijd in het wel en […]