Aankoopprogramma

Het college heeft het aankoopprogramma 2013 voorgelegd aan de raad. Buiten een aankoop van grond in Bleiswijk, waarvoor de raad in januari al zijn goedkeuring had gegeven ging het hier om enkele kleine aankopen en aankopen die voortvloeien uit eerder genomen beslissingen. De fractie van Leefbaar 3B stemt in met het zoveel mogelijk achterwege laten of uitstellen van aankopen.

De financieel woordvoerder van de fractie van Leefbaar 3B, Henk Meester, heeft er bij het college op aangedrongen om behalve de vermelding van de aankoopkosten ook een indicatie te geven van de vervolgkosten, met name de kosten van de ontwikkeling van de gronden. Op voorstel van Leefbaar 3B zullen deze gegevens alsnog aan de raadsleden worden verstrekt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*