Fractie

Aankoopprogramma

Het college heeft het aankoopprogramma 2013 voorgelegd aan de raad. Buiten een aankoop van grond in Bleiswijk, waarvoor de raad in januari al zijn goedkeuring had gegeven ging het hier om enkele kleine aankopen en […]