Kijken in de keuken van het sociaal domein

In aansluiting op de cursus “lokale politiek” hebben de Leefbaar 3B raadsleden van de commissie Samenleving, bestaande uit Kees Heugens, Hugo Groeneveld en Wouter Hoppenbrouwer een zestal beoogd kandidaat raadsleden ingewijd in het wel en wee van het sociaal domein.

Aan de hand van zeven beleidsvelden te weten: Cultuur, Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, Openbare gezondheidszorg, Sport en Sociale Zaken presenteerde Wouter Hoppenbrouwer de ins en outs. Hierbij is stil gestaan bij de verdere detaillering van de inhoud van die beleidsvelden, waarbij gekeken is naar verleden, heden en toekomst. Uiteraard is ook stil gestaan bij zowel de bezuinigingsvoorstellen van de kadernota als opmaat naar de programmabegroting 2014 als de aanstaande drie decentralisaties, WMO, Jeugdzorg en AWBZ. De bijeenkomst is ervaren als informatief, open, transparant, leerzaam en energierijk. In september na het zomerreces wordt de draad weer opgepakt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*