Sociaal Domein – Leefbaar 3B kaart tekort huisvesting jongeren Lansingerland aan

In de commissie samenleving van maandag 17 juni stond de jaarrapportage sociaal domein op de agenda. De jaarrapportage omvat informatie over het sociaal domein van het afgelopen kalenderjaar 2018. Het sociaal domein omvat:
• WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is voor inwoners, jong en oud, die ondersteuning nodig hebben om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Onder andere gaat het over aanpassingen in de woning, indien zonder die aanpassingen je niet in het eigen huis zou kunnen blijven wonen;
• Jeugdzorg. Dat betreft heel veel activiteiten om jongeren goed, veilig en zo gezond mogelijk te kunnen laten opgroeien;
• Participatie. Hierin is alles geregeld over financiële ondersteuning voor onze inwoners, die dat nodig hebben. Beter bekend onder de naam bijstandsuitkering.

De rapportage laat zien dat het over het algemeen goed gaat in Lansingerland. Wel zijn er grote uitdagingen voor de gemeente. Leefbaar 3B vroeg via woordvoerder Machiel Crielaard aandacht voor een aantal thema’s. lees meer

Op het thema eenzaamheid stelde Leefbaar 3B vragen over het praatje pot, een speerpunt uit het verkiezingsprogramma. De wethouder liet weten op veel manieren aandacht te besteden aan het voorkomen van sociaal isolement onder ouderen. Leefbaar 3B vroeg ook aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. Een doelgroep die vaak vergeten lijkt te worden. In de week tegen eenzaamheid later dit jaar zal er aandacht zijn voor zowel volwassenen als voor jongeren liet de wethouder weten.

Ten aanzien van de jeugd vroeg Leefbaar 3B ook aandacht voor burn-out symptomen onder jongeren naar aanleiding van verschillende publicaties. Ook het grote tekort aan huisvesting voor jongeren is aangekaart als een groot aandachtspunt in Lansingerland.

Leefbaar 3B stelde ook vragen over het bijstandsbestand. Met de pilot het Nieuwe Wij worden mensen aan het werk geholpen. De pilot is begonnen met een groep alleenstaande ouders, mensen met een psychische beperking en 50-plussers. Leefbaar 3B vroeg zich af waarom asielgerechtigden niet meegenomen zijn in deze pilot. De wethouder liet daarop weten dat in de volgende groep ook de asielgerechtigden betrokken worden in de pilot.

Tot slot merkte Leefbaar 3B nog op dat de cijfers op cliënttevredenheid zijn gedaald ten opzichte van 2017. Woordvoerder Machiel Crielaard vindt dat het beter moet en riep op tot actie. De voor het sociaal domein verantwoordelijke wethouders Kathy Arends (VVD) en Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) lieten weten de ambitie te hebben om de tevredenheidcijfers te verbeteren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*