3D Beleidsplan (Drie decentralisaties)

In de commissie Samenleving is uitgebreid stilgestaan bij een onderwerp, dat de komende jaren de agenda van de gemeenteraad zal beheersen. Immers, de gemeente krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Op basis van de huidige financiële aannames gaat er € 31 miljoen in om. Overigens, de huidige gemeentebegroting bedraagt ongeveer 100 miljoen.

Als we het hebben over 3D dan praten wij over de drie decentralisaties.

 • Decentralisatie van de jeugdzorg;
 • Decentralisatie van AWBZ taken naar de WMO;
 • Invoering van de participatiewet.

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer begon zijn bijdrage met de woorden: “Het is een bord spaghetti en blijft het een bord spaghetti. Er zijn nog er veel onduidelijkheden die op landelijk niveau moeten worden opgelost. Het college is er wat Leefbaar 3B betreft in geslaagd om heldere lijnen uit te zetten.”

Missie/visie

Lansingerland is een gemeente met een gezonde en zorgzame samenleving waaraan alle inwoners een bijdrage leveren, zodat iedereen naar eigen vermogen meedoet.”

Subdoelstellingen

 1. Jongeren van 0-23 jaar: Zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen tot een zelfredzame burger;
 2. Volwassenen tussen 18-67 jaar: Financiële en zorgzelfstandigheid door arbeidsparticipatie en waar dat niet mogelijk is, maatschappelijke participatie;
 3. Volwassenen vanaf 67 jaar (67+): Ondersteuning gericht op het zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren, wonen en participeren.

Voor jongvolwassenen tussen de 18 en 23 hangt het af van de fase in hun ontwikkeling welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben (nog op school, reeds aan het werk).

Basisuitgangspunten

Om met de invoering van de drie decentralisaties ook vorm te geven aan de centrale missie, visie en de subdoelen zijn vijf basisuitgangspunten geformuleerd om een gezonde en zorgzame samenleving te bevorderen, met zo zoveel mogelijk eigen kracht en zo min mogelijk of eenvoudig mogelijke georganiseerde gemeentelijke ondersteuning.

 1. Zelfstandig waar mogelijk, met ondersteuning waar nodig;
 2. Licht waar mogelijk, intensief waar nodig;
 3. Afschalen waar mogelijk, opschalen waar nodig;
 4. Eenvoudig waar mogelijk, multidisciplinair waar nodig;
 5. Lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig.

Niveau van ondersteuning (model) betreffende drie bovengenoemde subdoelstellingen

 1. Eigen kracht
 2. Lichte ondersteuning
 3. Intensieve ondersteuning
 4. Specialistische ondersteuning

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer had behoefte om de discussie in de commissie en het bord spaghetti nog even op zich in te laten werken en heeft het agendapunt voorlopig nog als bespreekpunt op de raadsagenda van 19 december 2013 laten zetten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*