Fractie

3D Beleidsplan (Drie decentralisaties)

In de commissie Samenleving is uitgebreid stilgestaan bij een onderwerp, dat de komende jaren de agenda van de gemeenteraad zal beheersen. Immers, de gemeente krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Op basis van de huidige financiële […]

Fractie

Nota Participatie (Wet Werk en Bijstand)

Leefbaar 3B onderschrijft de voorgenomen doelen van de Participatienota, deze zijn: de uitstroom naar betaald werk heeft prioriteit; de overgang van uitkering naar betaald werk moet meer lonen; aanscherpen van de verplichtingen tot re-integratie en […]