Nota Participatie (Wet Werk en Bijstand)

Leefbaar 3B onderschrijft de voorgenomen doelen van de Participatienota, deze zijn:

  • de uitstroom naar betaald werk heeft prioriteit;
  • de overgang van uitkering naar betaald werk moet meer lonen;
  • aanscherpen van de verplichtingen tot re-integratie en participatie;
  • hogere sancties op leggen bij verwijtbaar gedrag in het kader van re-integratie en participatie.

Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer was ontevreden over de financiële verantwoording betreffende het participatiebudget. De wethouder heeft toegezegd voorafgaand aan de raadsvergadering hierover met een nadere toelichting te komen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*