Leerlingenvervoer

In de vergadering van de commissie Samenleving is onlangs gesproken over het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs. Landelijke wetgeving schrijft voor dat de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie daarvan en dat de gemeente ook de kosten moet dragen. Voor de gemeente Lansingerland is dit een jaarlijkse kostenpost van meer dan € 1 miljoen. Al vanaf 2010 staat dit onderwerp op de politieke agenda met de vraag of het allemaal niet efficiënter, effectiever en dus goedkoper kan.

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer heeft regelmatig suggesties gedaan om te kijken of er mogelijkheden zijn voor centrale opstapplaatsen en de inzet van grotere bussen. Ook heeft Wouter gevraagd of bijstandsgerechtigden mogelijk kunnen fungeren als begeleiders van de kinderen. Het lijkt erop dat wethouder Ten Kate de suggesties nu echt serieus gaat onderzoeken.

De VVD heeft opnieuw de discussie over de leeftijdsgrens opgestart. Bij de uitvoering van de wettelijke verplichtingen laat de gemeente zich vaak adviseren door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG adviseert gemeenten om t/m 8 jaar taxi vervoer aan te bieden voor kinderen naar het Speciaal Basisonderwijs. Vanaf 9 jaar dient de mogelijkheid van fietsen en Openbaar Vervoer ook bekeken te worden. Mocht dat geen haalbare kaart zijn dan wordt alsnog taxi vervoer toegestaand. De gemeenteraad van Lansingerland heeft de grens bij 12 jaar gelegd.

Leefbaar 3B staat op het standpunt dat het verre van gewenst is om kinderen vanaf 9 jaar gemiddeld 13 km. (enkele reis) te laten fietsen om de school voor speciaal basisonderwijs te bezoeken. Met het openbaar vervoer (dus zonder begeleiding) duurt zo’n enkele reis ongeveer 35 minuten om op school te komen. De VVD is van mening dat de ouders (ook als beide ouders werken) bereid moeten zijn ‘s ochtends en ‘s middags hun kind te begeleiden in het openbaar vervoer. VVD heeft aangekondigd om haar standpunt in de gemeenteraadsvergadering van 20 december a.s. nader toe te lichten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*