Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs

Na een aantal stappen (concept versie bespreking met de raad en intensief overleg met de schoolsturen) heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld het Huisvestingsplan 2013–2015 definitief vast te stellen.

Het huisvestingsplan geeft inzage in de huisvestingsbehoefte van de basisscholen. Een mix van vraagstukken inzake sloop, renovatie, vervangende nieuwbouw, tijdelijk huisvesting (noodlokalen) of permanente nieuwbouw. En dat allemaal in het spanningsveld van niet of nauwelijks beschikbare financiën en de kwaliteit van het onderwijs. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer is in die afweging wel van mening dat kwaliteit van het onderwijs niet alleen in “gelikte” huisvesting zit en die kant lijkt de discussie in de gemeente raad nog wel eens op te gaan. Leefbaar 3B daagt de wethouder onderwijs elke keer weer uit om nut en noodzaak aan te geven, zodat men niet over een nacht ijs gaat om weer veel geld aan onderwijshuisvesting uit te geven. Wethouder Ten Kate heeft desgevraagd geantwoord dat de citroen is uitgeknepen en de voorstellen echt noodzakelijk zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*