Locatiekeuze Melanchton Business School Bleiswijk

In de commissie Samenleving heeft de opiniërende discussie centraal gestaan op welke locatie de vervangende nieuwbouw van de Melanchton Business School (voorheen De Kring) moet worden gebouwd. Op de huidige locatie bij de Rembrandtlaan in het centrum van Bleiswijk of aan de Merenweg/Wilgenlei (nabij de Bleiswijkse hockeyvelden). Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer gaf aan hij een integrale afweging miste. Hij denkt  hierbij aan de milieuafwegingen, consequenties dorpskernenbeleid, jeugdoverlast, burgerparticipatie, mening van de ondernemers/winkeliers en de consequenties voor de grondexploitatie. De aanname van het college dat de grond en opstallen eigendom van het schoolbestuur blijft, gaat wat Leefbaar 3B betreft tekort door de bocht. Immers, de onderwijswetgeving geeft een duidelijk andere koers aan.

Ook is Leefbaar 3B kritisch over de financiële verantwoording. De aannames waren zeer discutabel. Wat Leefbaar betreft is de locatiekeuze nog geen gelopen race.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*