Fractie

Lansingerland financieel op de goede weg omhoog

Leefbaar 3B is verheugd te constateren dat het financieel veel beter gaat met de gemeente Lansingerland. Wij kunnen zelfs de ingezette lijn van lastenverlichting voor de inwoners doorzetten. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat de “slechte financiële” […]

Fractie

Investeringen

In de commissie Algemeen Bestuur was een aantal investeringsvoorstellen aan de orde. Het betrof enkele investeringen in ICT, een hockeyveld, enkele verbeteringen in de wegeninfrastructuur en in de riolering. Alle investeringen hebben onmiskenbaar een zeker […]

Fractie

Investeringsstop

Investeringen zeker de grote, achtervolgen ons in financiële zin jaren, zelfs tientallen jaren in de gewone exploitatie. Als de investering eenmaal is gedaan, valt daar op in de komende jaren niets meer op te bezuinigen. […]

Fractie

Toezichtregime begroting 2014

Lansingerland staat sinds 1 januari onder financieel toezicht van de gemeente. Dat betekent dat bij elke afwijking van de begroting en bij elke investering toestemming nodig is van de provincie, zogenaamd preventief toezicht. Leefbaar 3B […]

Fractie

Investeringsstop

Het lastige van investeringen met meerjarige afschrijving is dat de kosten telkenjare in de gewone exploitatie terugkeren, terwijl de uitgave soms al jaren daarvoor is gedaan en niet meer is terug te draaien. Op deze […]