Investeringsstop

Investeringen zeker de grote, achtervolgen ons in financiële zin jaren, zelfs tientallen jaren in de gewone exploitatie. Als de investering eenmaal is gedaan, valt daar op in de komende jaren niets meer op te bezuinigen. Nu liggen er weer van de grote investeringen op ons bordje. Zeer kritisch daar mee omgaan moet in de raad, het college en binnen de ambtelijke organisatie een vanzelfsprekendheid zijn of worden, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan.

De zorg van de fractie van Leefbaar 3B is dat jaar op jaar de kosten blijven toenemen door meer te investeren dan af te schrijven, terwijl de inkomsten een dalende tendens vertonen. De zaak wordt nog verergerd door de annuïtaire afschrijving op gemeentehuis en zwembad.

Leefbaar 3B vindt dan ook dat gestreefd moet worden naar de licht dalende lijn zoals die in de grafiek op pagina 5 van het raadsstuk is aangegeven. Wij begrijpen dat naijleffecten veroorzaken dat deze dalende lijn niet direct ingezet kan worden, maar er moet nu wel gehandeld worden om de daling te bereiken. Bij elke investering moeten nut en noodzaak hard worden aangetoond. En mochten ze er zijn, elke meevaller moet in de spaarpot.

Leefbaar 3B is er positief over dat het college voornemens is om directer en gedetailleerder te sturen op het daadwerkelijk doen van uitgaven.

Leefbaar 3B is het pertinent niet eens met het standpunt van het college dat investeringen binnen de grondexploitaties buiten de in het amendement bedoelde investeringsstop zouden vallen. Dat is een hard punt voor ons. Als er te veel of te snel uitgegeven wordt in de grondexploitaties dan gaat dat direct ten laste van het eigen vermogen van de gemeente en dat verlies moet dan weer via bezuiniging op de gewone dienst gecompenseerd worden. In dit verband is de wethouder Van Dijk herinnerd aan zijn eerder in raad en commissie geuite mening dat het grondbedrijf niet apart te zetten is van de gewone dienst. Het uitgangspunt van het herstelplan is dat de schuldenlast niet mag toenemen. Juist voor de investeringen in de grondexploitaties moet veel geleend worden. De wethouder heeft in de raad direct duidelijk aangegeven dat ook de investeringen van het grondbedrijf aan de raad zullen worden voorgelegd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*